Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Aukra kommune
Kommunenr 1547
Alle grunnskoler med adresse i Aukra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 122 954 129 428 136 544 137 218 136 431
Lønnsutgifter per elev 102 106 96 667 101 187 100 666 98 897
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,1 79,3 81,6 82,3 76,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 114 1 174 779 1 454 1 946
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 207 2 205 2 137 2 462 3 328
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no