Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Askvoll kommune
Kommunenr 4645
Alle grunnskoler med adresse i Askvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 146 222 151 047 154 479 168 975 177 200
Lønnsutgifter per elev 118 728 122 598 125 998 139 465 147 261
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,6 82,1 84,1 86,7 88,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 404 1 148 652 1 018 379
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 614 1 881 2 119 2 056 1 725
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no