Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Askvoll kommune
Kommunenr 1428
Alle grunnskoler med adresse i Askvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 139 495 146 222 151 047 154 479 168 975
Lønnsutgifter per elev 114 911 118 728 122 598 125 998 139 465
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,7 81,6 82,1 84,1 86,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 257 404 1 148 652 1 018
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 413 1 614 1 881 2 119 2 056
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no