Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Askøy kommune
Kommunenr 4627
Alle grunnskoler med adresse i Askøy kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 94 228 97 695 108 289 112 140 113 228
Lønnsutgifter per elev 77 308 78 379 83 201 87 569 89 869
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,5 82,1 79,0 80,2 82,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 439 650 879 519 700
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 655 1 770 1 829 1 325 1 313
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no