Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Askøy kommune
Kommunenr 1247
Alle grunnskoler med adresse i Askøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 89 262 94 228 97 695 108 289 112 140
Lønnsutgifter per elev 72 768 77 308 78 379 83 201 87 569
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,3 83,5 82,1 79,0 80,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 708 439 650 879 519
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 715 1 655 1 770 1 829 1 325
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no