Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Askim kommune
Kommunenr 0124
Alle grunnskoler med adresse i Askim kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 93 018 100 391 106 248 108 164 108 292
Lønnsutgifter per elev 73 961 79 008 83 563 85 457 84 955
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,9 75,3 80,3 80,0 80,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 341 1 129 865 803 316
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 285 1 558 1 692 1 237 1 249
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no