Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Asker kommune
Kommunenr 0220
Alle grunnskoler med adresse i Asker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 97 030 98 750 102 375 107 521 113 874
Lønnsutgifter per elev 75 911 76 295 78 868 81 874 85 916
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,7 78,3 78,7 78,9 78,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 106 1 319 1 218 1 423 1 673
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 419 1 338 1 339 1 468 1 428
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no