Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Asker kommune
Kommunenr 0220
Alle grunnskoler med adresse i Asker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 95 191 97 030 98 750 102 375 107 521
Lønnsutgifter per elev 73 811 75 911 76 295 78 868 81 874
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,8 78,7 78,3 78,7 78,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 113 1 106 1 319 1 218 1 423
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 530 1 419 1 338 1 339 1 468
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no