Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Arendal kommune
Kommunenr 4203
Alle grunnskoler med adresse i Arendal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 96 859 101 999 106 042 109 455 112 714
Lønnsutgifter per elev 80 154 84 732 86 793 90 457 94 808
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 84,1 85,3 85,4 86,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 456 679 582 386 423
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 360 1 558 1 391 1 463 1 340
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no