Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Arendal kommune
Kommunenr 0906
Alle grunnskoler med adresse i Arendal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 96 642 96 859 101 999 106 042 109 455
Lønnsutgifter per elev 79 587 80 154 84 732 86 793 90 457
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 83,9 84,1 85,3 85,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 495 456 679 582 386
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 360 1 360 1 558 1 391 1 463
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no