Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Andøy kommune
Kommunenr 1871
Alle grunnskoler med adresse i Andøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 126 623 137 788 142 854 149 937 164 114
Lønnsutgifter per elev 101 263 111 098 116 161 125 444 131 984
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,4 82,5 86,1 89,3 86,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 130 674 1 437 1 000 2 359
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 108 1 100 1 032 1 115 1 393
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no