Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Alvdal kommune
Kommunenr 0438
Alle grunnskoler med adresse i Alvdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 120 307 119 595 123 657 128 378 128 530
Lønnsutgifter per elev 99 611 99 521 102 060 105 534 105 443
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,3 83,2 83,8 81,8 81,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 114 2 066 1 973 2 005 1 566
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 937 2 121 2 270 2 474 1 524
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no