Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Alvdal kommune
Kommunenr 3428
Alle grunnskoler med adresse i Alvdal kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 119 595 123 657 128 378 128 530 129 191
Lønnsutgifter per elev 99 521 102 060 105 534 105 443 100 990
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,2 83,8 81,8 81,9 79,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 066 1 973 2 005 1 566 1 619
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 121 2 270 2 474 1 524 1 483
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no