Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Alta kommune
Kommunenr 5403
Alle grunnskoler med adresse i Alta kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 114 222 122 663 126 080 126 454 133 214
Lønnsutgifter per elev 92 102 96 035 101 190 101 238 106 285
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 83,9 88,6 89,2 88,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 470 837 585 707 555
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 206 1 129 1 161 1 226 1 242
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no