Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Alta kommune
Kommunenr 2012
Alle grunnskoler med adresse i Alta kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 112 525 114 222 122 663 126 080 126 454
Lønnsutgifter per elev 90 613 92 102 96 035 101 190 101 238
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,3 83,9 83,9 88,6 89,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 495 470 837 585 707
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 287 1 206 1 129 1 161 1 226
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no