Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Alstahaug kommune
Kommunenr 1820
Alle grunnskoler med adresse i Alstahaug kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 132 037
Lønnsutgifter per elev 107 023
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 216
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 862
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no