Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Alstahaug kommune
Kommunenr 1820
Alle grunnskoler med adresse i Alstahaug kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 124 936
Lønnsutgifter per elev 104 228
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 831
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 539
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no