Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Alstahaug kommune
Kommunenr 1820
Alle grunnskoler med adresse i Alstahaug kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Alstahaug kommune 116 355 116 032 131 689 124 936 132 037
Alta kommune 114 222 122 663 126 080 126 454 133 214
Fauske - Fuosko kommune 122 764 124 897 131 366 144 017 154 019
Hammerfest kommune 132 646 134 718 138 326 141 964 150 284
Kvinesdal kommune 136 830 128 447 125 892 130 835 133 106
Lenvik kommune 108 670 116 318 130 417 133 451 135 592
Lindås kommune 114 116 118 820 126 876 131 148 135 730
Luster kommune 139 373 145 530 150 996 149 401 153 188
Meløy kommune 162 609 144 292 152 073 153 810 159 394
Nord-Fron kommune 120 756 124 967 130 270 135 773 141 489
Odda kommune 135 585 147 549 147 629 140 768 142 974
Sunndal kommune 123 867 126 698 131 077 138 730 144 650
Sør-Varanger kommune 136 117 142 857 151 533 162 402 164 617
Tinn kommune 138 011 143 955 144 500 148 963 159 738
Tynset kommune 117 613 117 849 121 191 122 959 125 423
Tysvær kommune 115 138 114 561 115 550 119 458 123 945
Vadsø kommune 109 383 112 091 123 818 131 408 138 011
Vefsn kommune 118 319 124 783 129 242 136 097 143 265
Årdal kommune 121 596 126 796 131 720 134 364 140 272
Lønnsutgifter per elev
Alstahaug kommune 98 241 96 836 103 811 104 228 107 023
Alta kommune 92 102 96 035 101 190 101 238 106 285
Fauske - Fuosko kommune 103 676 102 664 107 963 116 475 125 616
Hammerfest kommune 101 117 102 761 106 342 110 534 115 897
Kvinesdal kommune 103 947 100 858 98 255 104 068 103 900
Lenvik kommune 83 177 89 115 93 937 97 749 98 915
Lindås kommune 96 769 100 088 104 010 105 641 109 790
Luster kommune 105 993 110 829 113 637 113 131 116 004
Meløy kommune 132 777 118 580 121 287 121 771 128 168
Nord-Fron kommune 100 383 104 349 109 405 111 685 114 651
Odda kommune 104 399 107 098 110 867 108 076 110 323
Sunndal kommune 89 112 93 517 96 540 102 086 106 301
Sør-Varanger kommune 107 162 111 391 117 212 127 750 129 651
Tinn kommune 110 796 115 476 115 758 119 942 130 084
Tynset kommune 94 246 93 390 96 058 97 474 98 781
Tysvær kommune 93 945 93 241 94 568 97 783 101 437
Vadsø kommune 93 666 91 957 94 485 99 802 105 092
Vefsn kommune 95 870 98 348 101 308 107 013 114 359
Årdal kommune 100 708 106 149 109 814 112 649 116 970
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Alstahaug kommune 87,5 84,7 80,6 88,9 87,9
Alta kommune 83,9 83,9 88,6 89,2 88,4
Fauske - Fuosko kommune 87,0 85,4 87,0 83,0 88,9
Hammerfest kommune 77,4 77,2 78,0 79,9 79,8
Kvinesdal kommune 78,4 79,1 80,5 81,7 78,0
Lenvik kommune 78,1 79,7 73,9 76,5 75,1
Lindås kommune 83,8 82,6 81,9 81,4 81,2
Luster kommune 77,3 77,1 76,2 76,6 75,1
Meløy kommune 93,3 84,9 82,7 83,7 86,0
Nord-Fron kommune 83,0 82,8 85,7 83,7 83,3
Odda kommune 78,1 78,4 80,9 82,2 82,1
Sunndal kommune 73,2 76,2 76,7 75,9 76,1
Sør-Varanger kommune 80,0 78,5 79,7 82,3 83,1
Tinn kommune 84,1 85,0 83,0 85,6 85,0
Tynset kommune 83,0 82,2 83,4 82,6 81,1
Tysvær kommune 85,5 85,4 87,0 87,8 88,1
Vadsø kommune 92,6 88,8 83,9 83,4 81,1
Vefsn kommune 85,5 82,4 83,3 81,6 83,2
Årdal kommune 85,8 86,4 86,5 88,6 86,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Alstahaug kommune 1 616 1 190 1 494 831 1 216
Alta kommune 470 837 585 707 555
Fauske - Fuosko kommune 451 343 520 1 909 1 569
Hammerfest kommune 926 1 292 1 351 1 567 1 783
Kvinesdal kommune 1 817 1 483 695 907 1 005
Lenvik kommune 602 1 607 1 655 1 173 1 631
Lindås kommune 745 699 470 1 245 904
Luster kommune 1 519 2 046 2 395 2 062 1 727
Meløy kommune 2 020 2 350 2 639 3 145 2 653
Nord-Fron kommune 1 425 1 197 965 2 047 939
Odda kommune 1 398 1 114 1 121 2 187 1 070
Sunndal kommune 666 981 1 537 2 285 733
Sør-Varanger kommune 632 1 624 689 898 622
Tinn kommune 1 487 1 320 1 457 1 462 913
Tynset kommune 1 509 2 089 2 208 2 073 2 351
Tysvær kommune 2 498 1 756 1 781 2 055 2 796
Vadsø kommune 1 154 603 1 140 1 486 1 589
Vefsn kommune 902 1 020 1 425 1 296 1 592
Årdal kommune 588 384 502 364 174
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Alstahaug kommune 1 762 1 828 1 873 1 539 1 862
Alta kommune 1 206 1 129 1 161 1 226 1 242
Fauske - Fuosko kommune 1 103 1 314 1 072 819 747
Hammerfest kommune 2 292 2 028 1 866 1 989 2 032
Kvinesdal kommune 3 126 3 533 2 705 2 415 2 301
Lenvik kommune 1 260 1 434 2 357 1 093 1 567
Lindås kommune 1 655 1 603 1 770 1 544 1 816
Luster kommune 2 109 2 137 2 069 1 787 1 602
Meløy kommune 1 493 2 324 1 954 2 150 2 078
Nord-Fron kommune 2 193 1 979 2 246 1 719 1 437
Odda kommune 1 646 1 516 2 167 1 701 1 635
Sunndal kommune 1 651 1 665 1 483 1 745 1 430
Sør-Varanger kommune 1 725 1 711 1 819 1 920 1 387
Tinn kommune 2 062 2 356 1 888 2 184 2 864
Tynset kommune 1 844 2 005 1 743 1 790 1 632
Tysvær kommune 1 216 1 094 1 304 1 087 976
Vadsø kommune 1 845 1 724 2 593 3 692 2 841
Vefsn kommune 2 386 2 054 2 431 2 011 2 145
Årdal kommune 1 422 1 365 2 217 1 644 1 603
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no