Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Alstahaug kommune
Kommunenr 1820
Alle grunnskoler med adresse i Alstahaug kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Alstahaug kommune 116 355 116 032 131 689 124 936 132 037
Fauske - Fuosko kommune 122 764 124 897 131 366 144 017 154 019
Meløy kommune 162 609 144 292 152 073 153 810 159 394
Sunndal kommune 123 867 126 698 131 077 138 730 144 650
Tysvær kommune 115 138 114 561 115 550 119 458 123 945
Vefsn kommune 118 319 124 783 129 242 136 097 143 265
Lønnsutgifter per elev
Alstahaug kommune 98 241 96 836 103 811 104 228 107 023
Fauske - Fuosko kommune 103 676 102 664 107 963 116 475 125 616
Meløy kommune 132 777 118 580 121 287 121 771 128 168
Sunndal kommune 89 112 93 517 96 540 102 086 106 301
Tysvær kommune 93 945 93 241 94 568 97 783 101 437
Vefsn kommune 95 870 98 348 101 308 107 013 114 359
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Alstahaug kommune 87,5 84,7 80,6 88,9 87,9
Fauske - Fuosko kommune 87,0 85,4 87,0 83,0 88,9
Meløy kommune 93,3 84,9 82,7 83,7 86,0
Sunndal kommune 73,2 76,2 76,7 75,9 76,1
Tysvær kommune 85,5 85,4 87,0 87,8 88,1
Vefsn kommune 85,5 82,4 83,3 81,6 83,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Alstahaug kommune 1 616 1 190 1 494 831 1 216
Fauske - Fuosko kommune 451 343 520 1 909 1 569
Meløy kommune 2 020 2 350 2 639 3 145 2 653
Sunndal kommune 666 981 1 537 2 285 733
Tysvær kommune 2 498 1 756 1 781 2 055 2 796
Vefsn kommune 902 1 020 1 425 1 296 1 592
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Alstahaug kommune 1 762 1 828 1 873 1 539 1 862
Fauske - Fuosko kommune 1 103 1 314 1 072 819 747
Meløy kommune 1 493 2 324 1 954 2 150 2 078
Sunndal kommune 1 651 1 665 1 483 1 745 1 430
Tysvær kommune 1 216 1 094 1 304 1 087 976
Vefsn kommune 2 386 2 054 2 431 2 011 2 145
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no