Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Alstahaug kommune
Kommunenr 1820
Alle grunnskoler med adresse i Alstahaug kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Alstahaug kommune 116 355 116 032 131 689 124 936 132 037
Andøy kommune 137 788 142 854 149 937 164 114 179 377
Ballangen kommune (utgått) 124 037 125 769 138 142 146 897 151 103
Beiarn kommune 174 682 180 817 216 022 232 566 244 453
Bindal kommune 246 559 226 678 224 353 228 086 226 195
Bodø kommune 96 044 90 626 105 241 112 680 121 127
Brønnøy kommune 111 694 115 206 112 418 120 885 132 693
Bø kommune 128 877 138 002 157 222 165 376 174 066
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 168 233 161 499 171 789 169 087 155 321
Dønna kommune 173 860 184 415 188 322 191 996 211 514
Evenes kommune 107 937 111 520 118 817 146 301 130 536
Fauske - Fuosko kommune 122 764 124 897 131 366 144 017 154 019
Flakstad kommune 168 299 160 946 175 508 168 361 199 045
Gildeskål kommune 142 771 182 977 173 652 189 443 201 818
Grane kommune 136 706 138 742 149 140 162 140 173 686
Hadsel kommune 114 685 119 072 131 178 133 199 145 939
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 154 870 158 100 166 622 168 036 167 063
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 161 615 167 615 182 908 196 258 196 647
Hemnes kommune 125 995 133 370 138 864 153 792 150 772
Herøy kommune 114 496 122 007 121 947 115 862 119 732
Leirfjord kommune 133 837 128 247 130 662 133 457 135 891
Lurøy kommune 162 314 169 802 189 807 206 928 209 210
Lødingen kommune 118 992 122 387 132 694 133 480 147 676
Meløy kommune 162 609 144 292 152 073 153 810 159 394
Moskenes kommune 130 303 156 375 177 505 177 951 197 299
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 105 649 110 386 113 944 114 266 113 754
Nesna kommune 117 387 137 573 138 619 136 304 135 900
Rana kommune 104 096 103 873 103 315 105 440 116 496
Rødøy kommune 159 446 175 880 180 469 201 971 208 749
Røst kommune 140 860 133 757 161 419 170 000 180 739
Saltdal kommune 112 727 109 884 110 390 115 046 122 487
Sortland - Suortá kommune 117 267 120 150 127 014 135 116 141 244
Steigen kommune 147 356 159 183 154 228 155 631 176 221
Sømna kommune 127 168 135 971 146 787 155 636 164 254
Sørfold kommune 174 563 181 515 188 947 199 945 213 488
Tjeldsund kommune (utgått) 164 107 167 133 177 372 170 517 170 000
Træna kommune 167 898 167 333 173 834 171 741 187 657
Vefsn kommune 118 319 124 783 129 242 136 097 143 265
Vega kommune 147 225 160 541 192 117 197 112 212 244
Vestvågøy kommune 100 612 107 527 114 750 124 278 125 482
Vevelstad kommune 186 075 199 429 178 918 180 900 197 791
Værøy kommune 140 659 140 912 156 625 180 662 226 022
Vågan kommune 116 016 107 151 116 059 131 791 147 149
Øksnes kommune 112 587 119 881 126 619 131 944 132 871
Lønnsutgifter per elev
Alstahaug kommune 98 241 96 836 103 811 104 228 107 023
Andøy kommune 111 098 116 161 125 444 131 984 143 327
Ballangen kommune (utgått) 90 011 89 875 100 931 111 663 113 654
Beiarn kommune 132 769 138 444 160 026 180 160 191 438
Bindal kommune 181 390 169 201 164 741 167 730 162 677
Bodø kommune 79 297 78 048 88 008 95 155 100 778
Brønnøy kommune 92 637 95 936 92 208 98 279 108 103
Bø kommune 108 686 110 148 122 797 129 464 139 491
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 135 242 129 400 136 388 134 578 128 103
Dønna kommune 127 393 139 264 142 732 149 503 161 247
Evenes kommune 87 871 90 177 97 176 108 140 105 832
Fauske - Fuosko kommune 103 676 102 664 107 963 116 475 125 616
Flakstad kommune 137 217 131 318 140 110 133 685 155 837
Gildeskål kommune 114 731 118 787 134 728 147 105 157 515
Grane kommune 101 590 103 562 113 076 119 739 128 894
Hadsel kommune 97 374 99 162 108 616 107 680 117 707
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 118 244 120 851 126 761 128 000 124 365
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 125 885 129 213 141 244 148 722 153 608
Hemnes kommune 101 532 107 321 110 668 110 321 117 230
Herøy kommune 87 339 92 097 93 115 93 121 92 919
Leirfjord kommune 105 923 93 057 100 373 102 323 103 851
Lurøy kommune 127 969 133 302 151 027 162 864 164 268
Lødingen kommune 96 235 100 671 108 716 111 565 124 548
Meløy kommune 132 777 118 580 121 287 121 771 128 168
Moskenes kommune 95 804 112 232 129 871 131 202 142 701
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 88 299 91 410 93 515 95 677 95 141
Nesna kommune 84 948 102 128 103 681 102 750 102 858
Rana kommune 88 603 87 671 84 679 86 728 93 105
Rødøy kommune 134 235 144 707 153 828 168 949 175 048
Røst kommune 110 910 115 409 134 647 138 774 148 852
Saltdal kommune 94 473 91 277 92 392 93 987 100 494
Sortland - Suortá kommune 95 140 97 434 101 902 108 380 113 902
Steigen kommune 119 395 129 103 127 300 125 918 142 110
Sømna kommune 106 560 110 981 116 716 120 636 125 366
Sørfold kommune 141 935 144 403 156 008 165 239 179 866
Tjeldsund kommune (utgått) 128 775 128 502 141 878 137 011 136 781
Træna kommune 123 375 123 115 118 312 127 546 137 565
Vefsn kommune 95 870 98 348 101 308 107 013 114 359
Vega kommune 112 300 122 529 148 039 153 819 162 498
Vestvågøy kommune 83 548 87 067 93 743 100 403 102 235
Vevelstad kommune 160 733 164 408 152 473 151 270 169 903
Værøy kommune 108 032 118 147 130 091 145 235 174 825
Vågan kommune 93 985 95 376 102 213 110 439 119 128
Øksnes kommune 93 754 98 062 104 668 108 523 108 273
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Alstahaug kommune 87,5 84,7 80,6 88,9 87,9
Andøy kommune 82,5 86,1 89,3 86,8 84,5
Ballangen kommune (utgått) 73,4 70,5 79,5 81,3 79,8
Beiarn kommune 77,7 79,6 77,6 82,1 87,1
Bindal kommune 69,1 66,1 65,0 66,6 62,5
Bodø kommune 85,3 81,9 88,2 89,3 87,7
Brønnøy kommune 81,3 81,6 81,2 79,9 78,6
Bø kommune 81,9 81,3 83,1 82,2 86,1
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 82,3 83,5 82,7 82,9 85,2
Dønna kommune 67,8 74,7 77,7 78,8 74,9
Evenes kommune 68,8 68,7 76,8 80,9 78,0
Fauske - Fuosko kommune 87,0 85,4 87,0 83,0 88,9
Flakstad kommune 78,5 79,4 76,5 77,2 74,0
Gildeskål kommune 80,0 72,0 78,3 80,0 78,7
Grane kommune 78,3 77,2 77,9 76,2 79,5
Hadsel kommune 87,3 83,8 84,5 82,9 79,2
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 83,6 74,4 70,6 69,6 67,2
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 80,0 81,0 84,2 83,2 85,6
Hemnes kommune 76,1 76,9 78,3 78,2 77,8
Herøy kommune 76,0 75,0 80,1 81,4 79,1
Leirfjord kommune 76,8 69,6 78,8 76,9 75,8
Lurøy kommune 76,5 76,1 79,3 77,5 78,8
Lødingen kommune 87,6 91,6 90,6 90,0 92,3
Meløy kommune 93,3 84,9 82,7 83,7 86,0
Moskenes kommune 74,2 71,2 71,4 73,5 73,0
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 83,0 83,6 82,4 85,4 85,5
Nesna kommune 77,2 89,6 86,7 83,9 85,3
Rana kommune 85,8 85,9 84,7 84,8 83,8
Rødøy kommune 91,3 88,4 94,5 96,2 95,3
Røst kommune 79,4 88,5 85,2 83,4 84,3
Saltdal kommune 86,9 85,4 86,3 88,4 90,4
Sortland - Suortá kommune 90,1 93,0 92,7 93,7 94,0
Steigen kommune 79,8 80,2 76,4 72,9 79,1
Sømna kommune 88,1 87,5 87,3 85,8 89,3
Sørfold kommune 85,9 79,2 84,1 86,0 89,1
Tjeldsund kommune (utgått) 81,9 79,0 83,3 83,9 85,2
Træna kommune 74,1 78,5 71,1 76,6 76,4
Vefsn kommune 85,5 82,4 83,3 81,6 83,2
Vega kommune 77,1 79,7 81,2 80,4 78,7
Vestvågøy kommune 76,8 80,1 83,7 81,6 83,1
Vevelstad kommune 87,7 82,1 92,0 90,3 85,6
Værøy kommune 77,8 85,4 88,5 84,5 81,4
Vågan kommune 83,4 91,0 91,1 87,2 85,6
Øksnes kommune 83,0 81,8 83,8 85,4 83,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Alstahaug kommune 1 616 1 190 1 494 831 1 216
Andøy kommune 674 1 437 1 000 2 359 761
Ballangen kommune (utgått) 2 430 1 007 869 688 962
Beiarn kommune 39 1 069 236 481 1 139
Bindal kommune 576 696 2 128 764 851
Bodø kommune 1 589 1 527 1 859 1 334 3 248
Brønnøy kommune 777 727 820 948 1 335
Bø kommune 572 596 1 912 939 1 752
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 574 70 941 879 0
Dønna kommune 1 946 1 056 1 701 1 110 1 918
Evenes kommune 1 432 772 717 5 467 1 155
Fauske - Fuosko kommune 451 343 520 1 909 1 569
Flakstad kommune 539 357 822 630 708
Gildeskål kommune 1 106 1 260 1 956 1 445 1 207
Grane kommune 1 206 1 237 430 1 547 642
Hadsel kommune 339 265 301 481 545
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 1 576 1 747 2 732 2 247 2 717
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 400 1 102 3 826 6 530 1 931
Hemnes kommune 871 664 1 064 1 180 535
Herøy kommune 1 405 1 331 540 556 1 377
Leirfjord kommune 1 811 2 434 848 1 501 1 406
Lurøy kommune 1 548 1 456 1 586 3 719 4 166
Lødingen kommune 1 164 710 148 229 244
Meløy kommune 2 020 2 350 2 639 3 145 2 653
Moskenes kommune 140 321 466 2 167 4 015
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 765 754 1 923 830 911
Nesna kommune 386 821 849 355 443
Rana kommune 635 865 1 095 816 1 321
Rødøy kommune 806 273 234 218 198
Røst kommune 16 17 3 756 268 1 342
Saltdal kommune 583 1 652 2 394 1 927 1 228
Sortland - Suortá kommune 1 127 804 2 041 2 100 2 407
Steigen kommune 320 323 223 130 267
Sømna kommune 239 474 1 127 1 243 1 098
Sørfold kommune 1 682 2 794 1 558 2 666 815
Tjeldsund kommune (utgått) 595 685 1 206 1 268 531
Træna kommune 0 534 4 176 813 812
Vefsn kommune 902 1 020 1 425 1 296 1 592
Vega kommune 379 360 752 761 503
Vestvågøy kommune 236 353 903 682 266
Vevelstad kommune 1 118 5 571 1 474 1 905 194
Værøy kommune 541 971 1 170 830 2 918
Vågan kommune 517 369 438 556 323
Øksnes kommune 158 535 553 392 729
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Alstahaug kommune 1 762 1 828 1 873 1 539 1 862
Andøy kommune 1 100 1 032 1 115 1 393 1 096
Ballangen kommune (utgått) 1 861 1 442 1 985 1 698 1 867
Beiarn kommune 2 883 3 539 3 059 2 234 4 062
Bindal kommune 4 822 4 471 3 679 4 592 4 297
Bodø kommune 1 109 1 028 1 109 805 717
Brønnøy kommune 1 455 1 434 1 686 1 375 1 719
Bø kommune 1 637 1 695 1 880 2 368 2 444
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 1 939 2 169 1 987 1 985 1 614
Dønna kommune 2 263 2 528 3 074 1 945 2 206
Evenes kommune 1 238 1 492 1 420 3 272 1 287
Fauske - Fuosko kommune 1 103 1 314 1 072 819 747
Flakstad kommune 1 916 1 791 2 178 1 620 1 760
Gildeskål kommune 1 870 2 287 2 489 2 177 1 644
Grane kommune 2 155 2 134 2 054 2 484 3 074
Hadsel kommune 1 573 1 821 1 590 2 055 2 877
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 2 271 1 950 2 368 2 422 1 730
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 2 242 2 408 2 890 2 071 2 103
Hemnes kommune 1 647 1 684 2 369 2 614 1 731
Herøy kommune 1 945 2 091 2 160 2 347 2 287
Leirfjord kommune 1 646 1 598 2 359 2 056 2 060
Lurøy kommune 2 009 1 685 2 382 2 222 2 198
Lødingen kommune 1 777 1 623 1 599 1 265 1 589
Meløy kommune 1 493 2 324 1 954 2 150 2 078
Moskenes kommune 830 857 1 043 1 395 1 653
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 1 504 1 745 1 816 1 566 1 397
Nesna kommune 1 304 1 301 1 650 1 666 1 813
Rana kommune 1 007 1 106 1 572 1 292 1 101
Rødøy kommune 2 576 2 920 3 173 3 321 3 453
Røst kommune 3 090 1 492 1 663 1 782 1 673
Saltdal kommune 1 576 1 926 2 070 1 944 1 585
Sortland - Suortá kommune 1 282 1 410 1 835 2 159 1 562
Steigen kommune 2 274 2 853 2 543 2 215 3 686
Sømna kommune 1 056 987 1 233 1 019 1 047
Sørfold kommune 1 797 2 012 1 869 2 170 1 659
Tjeldsund kommune (utgått) 2 501 2 561 2 636 2 238 2 010
Træna kommune 2 487 3 145 3 799 3 068 3 137
Vefsn kommune 2 386 2 054 2 431 2 011 2 145
Vega kommune 2 016 1 971 2 279 2 283 1 911
Vestvågøy kommune 1 313 1 371 1 649 1 487 1 234
Vevelstad kommune 3 205 2 306 2 202 2 469 2 868
Værøy kommune 1 805 1 820 2 125 3 815 3 329
Vågan kommune 1 358 1 410 1 965 1 797 1 886
Øksnes kommune 1 888 1 907 2 079 2 552 2 179
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no