Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Alstahaug kommune
Kommunenr 1820
Alle grunnskoler med adresse i Alstahaug kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 111 153 116 355 116 032 131 689 124 936
Lønnsutgifter per elev 92 596 98 241 96 836 103 811 104 228
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,7 87,5 84,7 80,6 88,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 716 1 616 1 190 1 494 831
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 860 1 762 1 828 1 873 1 539
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no