Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Akershus fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 92 048 95 089 98 765 102 336 107 614
Lønnsutgifter per elev 72 978 75 071 77 849 80 345 83 851
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,0 80,2 80,8 81,2 80,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 919 1 039 1 070 1 063 962
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 238 1 295 1 384 1 428 1 157
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no