Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Akershus fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 95 089 98 765 102 336 107 614 113 863
Lønnsutgifter per elev 75 071 77 849 80 345 83 851 88 150
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,2 80,8 81,2 80,7 80,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 039 1 070 1 063 962 946
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 295 1 384 1 428 1 157 1 207
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no