Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke
Alle grunnskoler med adresse i Akershus fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 89 712 92 048 95 089 98 765 102 336
Lønnsutgifter per elev 70 700 72 978 75 071 77 849 80 345
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,3 80,0 80,2 80,8 81,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 861 919 1 039 1 070 1 063
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 146 1 238 1 295 1 384 1 428
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no