Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Agdenes kommune
Kommunenr 5016
Alle grunnskoler med adresse i Agdenes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 145 024 140 979 158 557 161 300 156 570
Lønnsutgifter per elev 121 731 119 956 134 765 135 879 129 903
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 96,4 89,4 92,9 92,5 95,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 182 755 394 917 694
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 680 2 387 2 325 2 455 3 840
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no