Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Agdenes kommune
Kommunenr 5016
Alle grunnskoler med adresse i Agdenes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 146 317 145 024 140 979 158 557 161 300
Lønnsutgifter per elev 123 606 121 731 119 956 134 765 135 879
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 98,4 96,4 89,4 92,9 92,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 639 182 755 394 917
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 028 2 680 2 387 2 325 2 455
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no