Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Åsnes kommune
Kommunenr 3418
Alle grunnskoler med adresse i Åsnes kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 116 068 117 100 116 761 127 278 137 665
Lønnsutgifter per elev 93 626 93 088 94 118 101 849 110 164
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,7 89,0 92,6 91,9 92,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 359 249 142 311 982
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 555 1 729 1 752 1 554 1 660
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no