Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Åsnes kommune
Kommunenr 0425
Alle grunnskoler med adresse i Åsnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 114 225 116 068 117 100 116 761 127 278
Lønnsutgifter per elev 84 171 93 626 93 088 94 118 101 849
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,4 89,7 89,0 92,6 91,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 256 359 249 142 311
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 687 1 555 1 729 1 752 1 554
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no