Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Åseral kommune
Kommunenr 1026
Alle grunnskoler med adresse i Åseral kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 197 231 195 376 190 809 202 336 219 689
Lønnsutgifter per elev 147 945 145 458 140 291 147 949 163 565
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,9 75,0 74,8 74,9 74,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 141 3 191 3 027 2 568 2 321
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 249 2 154 1 889 2 606 1 818
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no