Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Åseral kommune
Kommunenr 4224
Alle grunnskoler med adresse i Åseral kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 195 376 190 809 202 336 219 689 231 063
Lønnsutgifter per elev 145 458 140 291 147 949 163 565 175 247
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,0 74,8 74,9 74,5 76,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 3 191 3 027 2 568 2 321 2 133
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 154 1 889 2 606 1 818 1 598
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no