Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Åsbygda skole
Sjøvegen 2
2332 ÅSVANG
Org.nr 975289168
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Åsbygda skole
Stange kommune 108 367 111 501 116 483 115 332 119 460
Innlandet fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Åsbygda skole
Stange kommune 85 690 89 001 91 399 88 975 92 361
Innlandet fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Åsbygda skole
Stange kommune 75,4 76,8 77,0 74,6 74,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Åsbygda skole
Stange kommune 1 189 725 1 732 1 257 2 039
Innlandet fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Åsbygda skole
Stange kommune 1 841 1 953 1 972 1 684 1 335
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no