Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ås kommune
Kommunenr 3021
Alle grunnskoler med adresse i Ås kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 100 021 101 578 106 879 110 288 115 568
Lønnsutgifter per elev 81 951 82 204 86 061 89 383 92 843
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,5 80,7 81,3 81,4 81,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 554 707 924 1 398 1 024
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 978 1 247 1 359 1 093 1 068
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no