Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ås kommune
Kommunenr 3021
Alle grunnskoler med adresse i Ås kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 101 578 106 879 110 288 115 568 127 015
Lønnsutgifter per elev 82 204 86 061 89 383 92 843 96 305
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,7 81,3 81,4 81,3 77,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 707 924 1 398 1 024 991
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 247 1 359 1 093 1 068 973
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no