Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ås kommune
Kommunenr 0214
Alle grunnskoler med adresse i Ås kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 95 184 100 021 101 578 106 879 110 288
Lønnsutgifter per elev 78 455 81 951 82 204 86 061 89 383
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,4 81,5 80,7 81,3 81,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 625 554 707 924 1 398
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 009 978 1 247 1 359 1 093
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no