Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ås kommune
Kommunenr 3021
Alle grunnskoler med adresse i Ås kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 83 063 83 684 87 040 89 715 92 657
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 16 959 16 397 19 836 20 573 22 909
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no