Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Årnes skole
Runnivegen 24
2150 ÅRNES
Org.nr 975272427
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Årnes skole
Nes kommune 99 145 105 243 104 478 105 685 115 265
Viken fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Årnes skole
Nes kommune 79 613 82 814 83 748 85 772 88 529
Viken fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Årnes skole
Nes kommune 80,2 79,3 81,2 81,7 76,8
Viken fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Årnes skole
Nes kommune 616 1 340 1 388 1 529 1 664
Viken fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Årnes skole
Nes kommune 1 444 1 427 1 295 1 131 1 015
Viken fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no