Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Årdal kommune
Kommunenr 4643
Alle grunnskoler med adresse i Årdal kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 121 596 126 796 131 720 134 364 140 272
Lønnsutgifter per elev 100 708 106 149 109 814 112 649 116 970
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,8 86,4 86,5 88,6 86,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 588 384 502 364 174
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 422 1 365 2 217 1 644 1 603
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no