Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Årås skule
Furulyvegen 55
5943 AUSTRHEIM
Org.nr 975285863
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Austrheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Årås skule
Austrheim kommune 120 148 123 159 124 752 132 083 133 077
Vestland fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Årås skule
Austrheim kommune 103 611 105 490 103 238 110 679 111 716
Vestland fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Årås skule
Austrheim kommune 94,1 94,6 92,5 94,0 95,5
Vestland fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Årås skule
Austrheim kommune 333 321 760 399 783
Vestland fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Årås skule
Austrheim kommune 1 607 1 524 1 671 1 355 1 027
Vestland fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no