Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Åmot ungdomsskole
Prestegårdsveien 1
2450 RENA
Org.nr 975273407
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Åmot kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Åmot kommune 104 820 103 896 110 828 121 799 130 265
Hedmark fylke 110 002 112 454 117 547 123 149 128 360
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Åmot kommune 85 245 84 763 88 179 95 758 102 653
Hedmark fylke 89 900 91 633 95 042 98 849 102 523
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Åmot kommune 87,5 88,1 88,2 88,9 87,1
Hedmark fylke 84,3 84,9 85,2 84,8 83,6
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Åmot kommune 613 1 457 658 880 337
Hedmark fylke 780 821 1 047 1 143 1 323
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Åmot kommune 2 169 1 417 1 665 1 485 1 132
Hedmark fylke 1 534 1 648 1 842 1 736 1 599
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no