Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ålesund kommune
Kommunenr 1504
Alle grunnskoler med adresse i Ålesund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 93 294 96 706 99 716 103 839 106 458
Lønnsutgifter per elev 73 437 75 208 77 546 80 882 84 233
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,9 78,9 79,6 80,7 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 515 1 076 835 1 040 894
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 061 1 139 1 182 1 124 1 145
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no