Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ål kommune
Kommunenr 0619
Alle grunnskoler med adresse i Ål kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 132 234 133 628 135 792 146 238 156 867
Lønnsutgifter per elev 100 523 101 394 104 795 111 718 122 715
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,0 87,5 89,4 89,1 90,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 713 732 651 1 882 802
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 639 1 418 1 693 1 913 1 595
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no