Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ål kommune
Kommunenr 0619
Alle grunnskoler med adresse i Ål kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 128 806 132 234 133 628 135 792 146 238
Lønnsutgifter per elev 96 686 100 523 101 394 104 795 111 718
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,8 86,0 87,5 89,4 89,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 051 713 732 651 1 882
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 592 1 639 1 418 1 693 1 913
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no