Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Åfjord kommune
Kommunenr 5018
Alle grunnskoler med adresse i Åfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 141 643 149 825 159 446 162 823 177 895
Lønnsutgifter per elev 109 540 113 326 120 574 122 795 133 527
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 81,0 81,3 82,9 83,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 034 1 397 902 1 430 1 131
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 049 1 288 1 210 1 076 1 500
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no