Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Åarjel-Saemiej Skuvle
Ella Holm Bulls Veg 61
7760 SNÅSA
Org.nr 974620081
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Snåsa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Åarjel-Saemiej Skuvle
Snåase - Snåsa kommune 152 595 135 918 138 111 148 164 147 197
Trøndelag fylke 123 789
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Åarjel-Saemiej Skuvle
Snåase - Snåsa kommune 108 500 106 236 109 205 113 749 112 676
Trøndelag fylke 97 586
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Åarjel-Saemiej Skuvle
Snåase - Snåsa kommune 73,3 80,1 82,1 81,1 80,0
Trøndelag fylke 83,4
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Åarjel-Saemiej Skuvle
Snåase - Snåsa kommune 1 501 650 988 6 494 2 515
Trøndelag fylke 1 009
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Åarjel-Saemiej Skuvle
Snåase - Snåsa kommune 2 544 1 361 1 437 2 326 1 929
Trøndelag fylke 1 360
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no