Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 4223
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 3,3 3,9 3,7 3,7 3,4
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 3,5 4,2 3,8 3,8 3,8
Engelsk muntlig standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 3,4 4,1 3,8 3,7 3,7
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 3,7 4,3 4,1 4,0 4,2
Fransk 1 standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 3,7 3,1
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole
Spansk 1 standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 3,6 4,0 4,2 4,0 3,6
Tysk 1 standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 4,1 3,8 3,8
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 3,8 3,8 4,1 3,4 4,0
Kunst og håndverk standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 4,7 4,0 4,4 4,1 4,1
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 4,1 4,3 4,3 4,4 4,3
Kroppsøving
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 3,9 4,2 3,5 4,0 3,7
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 4,6 4,5 4,6 4,4 4,6
Matematikk standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 3,4 3,1 2,9 3,3 3,3
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 3,4 3,3 3,3 3,3 3,5
Mat og helse standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4
Musikk standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 4,4 4,0 4,2 3,9 3,6
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 4,0 3,9 4,0 3,9 4,1
Naturfag standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 3,9 4,3 4,3 4,1 4,1
Norsk hovedmål standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 3,8 3,1 3,2 3,7 3,2
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 3,6 3,8 3,7 3,8 4,0
Norsk sidemål standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 3,2 3,0 3,1 3,4 2,8
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 3,3 3,5 3,5 3,5 3,6
Norsk muntlig standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 3,8 3,7 3,8 3,9 3,5
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 3,9 4,3 4,1 4,0 4,2
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 4,3 3,6 3,4 3,9 3,7
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 4,0 4,4 4,2 4,3 4,5
Samfunnsfag standpunkt
Eikeland oppvekstsenter - Avdeling skole
Hunsfoss skole
Kvarstein skole
Moseidmoen skole
Oasen skole Vennesla AS (privat)
Samkom skole
Skarpengland skole 3,6 3,6 4,3 4,1 3,5
Vennesla skole
Vennesla ungdomsskole 4,0 3,9 4,3 4,2 4,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no