Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Vennesla kommune
Kommunenr 4223
Alle grunnskoler med adresse i Vennesla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Arendal kommune 3,9 3,9 3,8 4,0 4,0
Birkenes kommune 3,7 3,8 4,0 3,5 4,4
Bygland kommune 3,9 4,3 3,8 4,3 3,8
Bykle kommune 3,4 4,0 4,0 4,0 4,5
Evje og Hornnes kommune 3,8 3,9 4,0 3,9 4,4
Farsund kommune 3,5 3,7 3,9 3,7 3,9
Flekkefjord kommune 4,1 3,9 3,9 3,7 3,8
Froland kommune 3,9 3,5 3,6 3,4 3,7
Gjerstad kommune 3,9 3,6 4,3 4,0 3,5
Grimstad kommune 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0
Hægebostad kommune
Iveland kommune 3,9 3,6 3,9 3,7 3,9
Kristiansand kommune 4,0
Kvinesdal kommune 3,9 3,8 3,8 3,8 3,5
Lillesand kommune 3,9 4,1 3,9 4,4 4,2
Lindesnes kommune 3,8
Lyngdal kommune 3,7
Risør kommune 3,8 3,4 4,1 3,7 3,9
Sirdal kommune 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5
Tvedestrand kommune 3,9 4,2 4,0 4,0 4,3
Valle kommune 4,1 3,4 4,1 4,0 4,3
Vegårshei kommune 3,7 3,5 3,6 3,9 3,7
Vennesla kommune 3,5 4,1 3,8 3,7 3,7
Åmli kommune 3,7 3,6 4,1 3,4 3,6
Åseral kommune 2,8 3,0 2,7 3,9 3,5
Engelsk muntlig standpunkt
Arendal kommune 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Birkenes kommune 4,1 4,0 4,3 3,9 4,6
Bygland kommune 3,9 4,2 4,0 4,0 3,9
Bykle kommune 3,8 4,5 4,3 4,6 4,5
Evje og Hornnes kommune 4,1 4,1 4,0 4,1 4,4
Farsund kommune 3,9 3,9 4,1 4,1 4,3
Flekkefjord kommune 4,2 4,3 4,2 4,1 4,2
Froland kommune 4,2 3,8 3,8 3,6 3,8
Gjerstad kommune 4,1 3,9 4,3 4,0 3,7
Grimstad kommune 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
Hægebostad kommune
Iveland kommune 3,8 4,7 4,2 4,1 4,4
Kristiansand kommune 4,3
Kvinesdal kommune 4,0 4,2 4,1 3,8 3,6
Lillesand kommune 4,2 4,5 4,5 4,8 4,5
Lindesnes kommune 4,2
Lyngdal kommune 4,1
Risør kommune 3,9 3,7 4,1 3,8 4,1
Sirdal kommune 4,0 4,5 4,6 4,3 4,6
Tvedestrand kommune 3,8 4,5 4,3 4,2 4,7
Valle kommune 4,5 3,7 4,5 4,3 4,5
Vegårshei kommune 3,9 3,7 4,2 4,4 3,9
Vennesla kommune 3,7 4,2 4,0 3,9 4,1
Åmli kommune 4,3 4,0 4,5 3,9 4,4
Åseral kommune 2,6 3,5 3,6 3,4 3,5
Fransk 1 standpunkt
Arendal kommune 4,3 4,2 4,0 4,1 4,4
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune 4,0 4,3 4,9
Flekkefjord kommune 4,9 3,6 4,2 4,0 4,5
Froland kommune
Gjerstad kommune 3,9
Grimstad kommune 4,5 4,9 5,1 4,6 4,5
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 4,7
Kvinesdal kommune
Lillesand kommune
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Risør kommune 4,3 3,9 4,7 4,8 4,4
Sirdal kommune
Tvedestrand kommune 3,8 4,7 4,8
Valle kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune 3,7 3,1
Åmli kommune
Åseral kommune
Spansk 1 standpunkt
Arendal kommune 4,1 4,4 4,4 4,4 4,1
Birkenes kommune 4,6 4,0 4,7 3,8 4,4
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune 3,7 4,3 4,4
Flekkefjord kommune 4,0 4,6 4,3 3,5 4,0
Froland kommune 4,9 4,4 4,4 4,1 3,9
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,4 4,3 4,0 3,9 4,3
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 4,4
Kvinesdal kommune 4,4 4,4 4,1 4,9 4,6
Lillesand kommune 4,0 4,2 4,3 4,5 4,1
Lindesnes kommune 4,2
Lyngdal kommune 4,4
Risør kommune
Sirdal kommune 4,1 4,3 3,8 4,1
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune 4,4 4,0
Vennesla kommune 3,6 4,0 4,2 4,0 3,6
Åmli kommune 3,8
Åseral kommune
Tysk 1 standpunkt
Arendal kommune 4,2 4,0 4,0 4,2 4,1
Birkenes kommune 3,9 4,3 4,5 4,0 4,0
Bygland kommune 3,9 4,6 4,5
Bykle kommune 4,3 4,4 3,6 4,3
Evje og Hornnes kommune 4,2 4,0 4,2 4,1 4,3
Farsund kommune 4,2 4,1 4,8 4,8 4,9
Flekkefjord kommune 4,4 4,2 4,4 4,4 4,4
Froland kommune 3,9 3,6 4,5 3,5 4,4
Gjerstad kommune 3,5 3,7 4,4 3,5 4,5
Grimstad kommune 4,1 4,2 4,1 3,9 4,2
Hægebostad kommune
Iveland kommune
Kristiansand kommune 4,4
Kvinesdal kommune 3,8 4,3 4,2 3,9 3,6
Lillesand kommune 4,2 4,0 4,3 4,6 4,3
Lindesnes kommune 4,3
Lyngdal kommune 4,2
Risør kommune 3,9 4,1 4,2 3,7 4,6
Sirdal kommune 4,8 4,9
Tvedestrand kommune 3,3 3,8 3,8 4,0 4,3
Valle kommune 4,6 4,4
Vegårshei kommune 4,0 3,8
Vennesla kommune 3,9 3,8 4,0 3,4 4,0
Åmli kommune 4,9 5,1 4,3 4,3
Åseral kommune 3,8
Kunst og håndverk standpunkt
Arendal kommune 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4
Birkenes kommune 4,6 4,6 4,6 4,4 4,4
Bygland kommune 4,3 4,4 4,1 4,6 4,5
Bykle kommune 4,3 4,9 4,5 4,8 4,4
Evje og Hornnes kommune 4,3 4,6 4,2 4,3 4,4
Farsund kommune 4,0 3,9 4,1 4,3 4,3
Flekkefjord kommune 4,7 4,6 4,7 4,6 4,5
Froland kommune 4,4 4,1 4,2 4,2 4,3
Gjerstad kommune 4,3 3,8 4,3 4,5 4,3
Grimstad kommune 4,3 4,4 4,5 4,6 4,5
Hægebostad kommune
Iveland kommune 4,9 4,6 3,6 4,2 3,8
Kristiansand kommune 4,4
Kvinesdal kommune 4,5 4,5 4,3 4,4 4,1
Lillesand kommune 4,4 4,6 4,4 5,0 4,8
Lindesnes kommune 4,4
Lyngdal kommune 4,5
Risør kommune 4,2 4,1 4,4 4,1 4,6
Sirdal kommune 4,5 4,7 5,1 5,3 4,9
Tvedestrand kommune 4,3 4,5 4,1 4,3 4,8
Valle kommune 4,3 4,1 4,4 4,2 4,5
Vegårshei kommune 4,3 4,3 4,2 4,3 4,4
Vennesla kommune 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2
Åmli kommune 3,9 4,2 4,7 4,6 4,3
Åseral kommune 3,7 4,3 4,1 4,5 4,6
Kroppsøving
Arendal kommune 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7
Birkenes kommune 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5
Bygland kommune 4,8 4,3 4,6 4,9 4,8
Bykle kommune 4,0 4,4 4,4 4,8 4,2
Evje og Hornnes kommune 4,6 4,6 4,2 4,4 4,8
Farsund kommune 4,3 4,4 4,5 4,5 4,4
Flekkefjord kommune 4,9 4,7 4,8 4,8 4,8
Froland kommune 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5
Gjerstad kommune 4,6 4,4 4,7 4,5 4,6
Grimstad kommune 4,6 4,8 4,7 4,7 4,8
Hægebostad kommune
Iveland kommune 4,9 4,4 4,5 4,6 4,9
Kristiansand kommune 4,7
Kvinesdal kommune 4,8 4,5 4,7 4,6 4,4
Lillesand kommune 4,6 4,7 4,6 4,8 4,5
Lindesnes kommune 4,7
Lyngdal kommune 4,4
Risør kommune 3,9 4,1 3,9 3,8 4,3
Sirdal kommune 4,8 4,8 5,2 4,5 5,0
Tvedestrand kommune 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4
Valle kommune 4,7 4,7 4,6 4,7 4,9
Vegårshei kommune 4,6 4,3 4,5 4,6 4,4
Vennesla kommune 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4
Åmli kommune 4,6 4,6 4,2 4,2 4,4
Åseral kommune 3,8 4,2 3,9 4,3 4,4
Matematikk standpunkt
Arendal kommune 3,5 3,5 3,5 3,8 3,5
Birkenes kommune 3,8 3,7 3,8 3,9 3,7
Bygland kommune 3,8 3,8 4,6 4,5 4,1
Bykle kommune 3,3 4,5 3,6 4,3 4,4
Evje og Hornnes kommune 3,6 3,8 3,4 4,1 4,0
Farsund kommune 3,4 3,3 3,6 3,6 3,7
Flekkefjord kommune 4,0 3,8 3,9 3,4 3,5
Froland kommune 3,6 3,0 3,6 3,1 3,2
Gjerstad kommune 3,9 3,5 4,4 3,6 3,7
Grimstad kommune 3,7 4,0 3,6 3,6 4,0
Hægebostad kommune
Iveland kommune 3,4 3,3 3,8 3,4 3,4
Kristiansand kommune 3,9
Kvinesdal kommune 3,8 3,5 3,6 3,7 3,4
Lillesand kommune 3,5 3,8 3,7 3,9 3,5
Lindesnes kommune 3,7
Lyngdal kommune 3,5
Risør kommune 3,1 3,1 3,7 3,1 3,5
Sirdal kommune 3,5 3,7 4,4 3,2 4,3
Tvedestrand kommune 2,9 3,3 3,6 3,2 3,5
Valle kommune 3,3 3,5 3,8 4,2 4,4
Vegårshei kommune 4,0 3,3 3,2 3,6 3,1
Vennesla kommune 3,4 3,3 3,2 3,3 3,4
Åmli kommune 3,1 3,2 3,1 3,1 3,9
Åseral kommune 2,9 3,5 3,6 3,4 3,2
Mat og helse standpunkt
Arendal kommune 4,3 4,3 4,3 4,4 4,2
Birkenes kommune 4,6 4,6 4,3 4,4 4,6
Bygland kommune 4,1 4,3 4,4 4,9 4,9
Bykle kommune 4,6 4,8 4,4 5,1 4,5
Evje og Hornnes kommune 4,4 4,3 4,5 4,6 4,6
Farsund kommune 4,4 4,3 4,3 4,5 4,3
Flekkefjord kommune 4,8 4,8 4,9 4,5 4,7
Froland kommune 4,5 4,4 4,3 4,0 4,2
Gjerstad kommune 4,5 4,3 4,5 4,7 4,8
Grimstad kommune 4,4 4,4 4,4 4,4 4,6
Hægebostad kommune
Iveland kommune 5,0 5,4 5,6 5,0 4,2
Kristiansand kommune 4,6
Kvinesdal kommune 4,6 4,9 5,0 4,8 4,8
Lillesand kommune 4,3 4,4 4,5 4,6 4,4
Lindesnes kommune 4,5
Lyngdal kommune 4,4
Risør kommune 4,4 4,6 4,5 4,7 4,6
Sirdal kommune 4,1 4,3 5,3 4,8 4,2
Tvedestrand kommune 4,3 4,4 4,7 4,8 4,8
Valle kommune 5,0 4,5 4,6 4,3 4,5
Vegårshei kommune 4,1 4,1 4,0 4,5 3,9
Vennesla kommune 4,6 4,5 4,4 4,4 4,3
Åmli kommune 4,4 4,8 4,8 4,6 4,7
Åseral kommune 3,8 4,1 4,4 4,8 4,1
Musikk standpunkt
Arendal kommune 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3
Birkenes kommune 4,3 4,4 4,7 4,6 4,6
Bygland kommune 4,2 4,3 3,9 4,2 4,4
Bykle kommune 3,9 4,5 4,0 5,3 5,1
Evje og Hornnes kommune 4,6 4,8 4,4 4,6 4,8
Farsund kommune 4,2 4,2 4,2 4,3 4,4
Flekkefjord kommune 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4
Froland kommune 4,6 4,5 4,3 4,1 4,0
Gjerstad kommune 4,5 4,4 4,8 4,6 4,4
Grimstad kommune 4,3 4,5 4,4 4,3 4,6
Hægebostad kommune
Iveland kommune 4,6 4,6 4,6 4,8 4,7
Kristiansand kommune 4,4
Kvinesdal kommune 4,5 4,4 4,6 4,3 4,2
Lillesand kommune 4,1 4,2 4,6 4,4 4,5
Lindesnes kommune 4,4
Lyngdal kommune 4,2
Risør kommune 4,2 4,2 4,2 4,2 4,6
Sirdal kommune 4,2 4,2 4,7 4,4 4,6
Tvedestrand kommune 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2
Valle kommune 5,1 4,9 4,6 4,4 4,5
Vegårshei kommune 4,5 4,3 4,2 4,4 4,4
Vennesla kommune 4,1 3,9 4,1 3,9 4,0
Åmli kommune 4,3 4,2 4,4 3,9 4,0
Åseral kommune 3,3 4,0 4,0 4,0 3,7
Naturfag standpunkt
Arendal kommune 4,0 4,0 4,0 4,2 4,1
Birkenes kommune 4,4 4,3 4,4 4,5 4,5
Bygland kommune 4,3 4,1 4,7 4,6 4,5
Bykle kommune 3,5 4,4 3,9 4,4 4,2
Evje og Hornnes kommune 4,2 4,3 4,0 4,5 4,1
Farsund kommune 4,1 3,9 4,0 3,9 4,2
Flekkefjord kommune 4,7 4,2 4,3 4,4 4,2
Froland kommune 4,3 3,8 3,9 4,1 4,1
Gjerstad kommune 4,0 4,1 4,2 4,1 4,4
Grimstad kommune 4,1 4,5 4,2 4,2 4,4
Hægebostad kommune
Iveland kommune 4,1 4,0 4,0 4,3 3,6
Kristiansand kommune 4,3
Kvinesdal kommune 4,0 4,3 4,3 4,0 3,7
Lillesand kommune 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3
Lindesnes kommune 4,0
Lyngdal kommune 4,1
Risør kommune 3,7 3,8 3,9 3,7 4,3
Sirdal kommune 3,8 3,9 5,0 3,6 4,5
Tvedestrand kommune 3,8 4,1 4,0 4,2 4,1
Valle kommune 3,9 3,8 4,5 4,3 4,1
Vegårshei kommune 4,6 3,9 3,8 4,1 3,6
Vennesla kommune 3,9 4,2 4,1 3,9 4,0
Åmli kommune 3,8 3,8 4,1 3,6 4,2
Åseral kommune 3,0 3,7 3,8 3,8 3,5
Norsk hovedmål standpunkt
Arendal kommune 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9
Birkenes kommune 3,8 3,9 3,7 3,7 4,3
Bygland kommune 3,8 3,7 3,9 3,9 3,9
Bykle kommune 3,6 4,2 3,8 4,1 4,1
Evje og Hornnes kommune 3,9 3,8 3,7 3,7 4,3
Farsund kommune 3,3 3,6 3,7 3,5 3,6
Flekkefjord kommune 3,8 3,8 4,0 3,7 4,0
Froland kommune 3,7 3,7 3,5 3,2 3,5
Gjerstad kommune 3,9 3,6 4,1 3,6 3,7
Grimstad kommune 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8
Hægebostad kommune
Iveland kommune 3,7 3,4 4,2 4,0 3,8
Kristiansand kommune 4,0
Kvinesdal kommune 3,7 4,0 4,0 4,1 3,6
Lillesand kommune 3,6 4,0 3,8 4,1 3,9
Lindesnes kommune 3,9
Lyngdal kommune 3,7
Risør kommune 3,7 3,7 3,6 3,6 4,0
Sirdal kommune 4,1 4,1 4,5 3,6 4,5
Tvedestrand kommune 4,0 4,2 4,0 4,0 4,3
Valle kommune 4,1 3,4 3,8 4,0 4,5
Vegårshei kommune 4,1 4,2 3,9 4,1 3,6
Vennesla kommune 3,6 3,7 3,6 3,7 3,8
Åmli kommune 3,4 3,5 3,7 3,1 3,8
Åseral kommune 3,7 3,5 3,6 3,3 3,7
Norsk sidemål standpunkt
Arendal kommune 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9
Birkenes kommune 3,7 3,6 3,8 3,4 3,9
Bygland kommune 3,9 3,8 4,0 3,8 4,0
Bykle kommune 3,4 3,9 4,0 4,1 4,2
Evje og Hornnes kommune 3,8 4,2 3,6 3,9 4,3
Farsund kommune 3,2 3,5 3,6 3,5 3,5
Flekkefjord kommune 3,5 3,7 3,8 3,4 3,9
Froland kommune 3,2 3,4 3,5 3,1 3,4
Gjerstad kommune 3,5 3,6 4,2 3,4 3,5
Grimstad kommune 3,6 3,7 3,8 3,9 3,7
Hægebostad kommune
Iveland kommune 3,4 3,2 4,1 3,4 3,7
Kristiansand kommune 3,9
Kvinesdal kommune 3,3 3,9 3,7 3,6 3,4
Lillesand kommune 3,6 3,9 3,8 4,1 3,8
Lindesnes kommune 3,8
Lyngdal kommune 3,6
Risør kommune 3,1 3,5 3,4 3,4 3,7
Sirdal kommune 4,3 4,0 4,3 3,8 4,7
Tvedestrand kommune 3,6 4,0 3,5 4,0 4,3
Valle kommune 4,1 3,5 4,1 4,5 4,4
Vegårshei kommune 3,9 4,2 3,7 3,8 3,7
Vennesla kommune 3,3 3,4 3,4 3,5 3,4
Åmli kommune 3,7 3,8 3,7 3,5 3,8
Åseral kommune 3,4 3,6 3,4 3,6 3,6
Norsk muntlig standpunkt
Arendal kommune 4,3 4,3 4,2 4,2 4,3
Birkenes kommune 4,1 4,4 4,4 4,3 4,4
Bygland kommune 4,1 4,2 4,8 4,5 4,6
Bykle kommune 4,1 4,4 4,6 4,8 5,0
Evje og Hornnes kommune 4,5 4,1 4,3 4,5 4,8
Farsund kommune 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0
Flekkefjord kommune 4,1 4,1 4,3 3,9 4,4
Froland kommune 4,2 3,9 3,9 3,5 3,6
Gjerstad kommune 4,3 3,9 4,2 4,0 4,3
Grimstad kommune 4,1 4,4 4,2 4,4 4,2
Hægebostad kommune
Iveland kommune 4,6 4,2 4,2 4,4 4,2
Kristiansand kommune 4,3
Kvinesdal kommune 4,1 4,3 4,3 4,1 4,0
Lillesand kommune 4,1 4,1 4,3 4,7 4,2
Lindesnes kommune 4,2
Lyngdal kommune 4,1
Risør kommune 3,9 4,2 3,9 4,1 4,5
Sirdal kommune 4,5 4,4 4,7 4,3 4,9
Tvedestrand kommune 3,6 4,7 4,4 4,2 4,7
Valle kommune 4,5 4,1 4,5 4,4 4,5
Vegårshei kommune 4,4 4,6 4,1 4,6 4,1
Vennesla kommune 3,9 4,2 4,1 4,0 4,1
Åmli kommune 4,4 4,1 4,5 3,8 4,2
Åseral kommune 3,7 4,1 3,8 3,9 3,8
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Arendal kommune 4,3 4,3 4,2 4,4 4,2
Birkenes kommune 4,4 4,3 4,5 4,4 4,7
Bygland kommune 4,2 4,6 4,3 4,5 4,1
Bykle kommune 3,9 4,0 3,6 4,3 4,2
Evje og Hornnes kommune 4,3 4,0 4,4 4,5 4,7
Farsund kommune 3,9 4,0 4,0 3,9 4,0
Flekkefjord kommune 4,6 4,4 4,2 4,2 4,2
Froland kommune 4,1 3,8 3,8 3,8 4,3
Gjerstad kommune 3,9 3,8 4,3 4,3 4,3
Grimstad kommune 4,1 4,6 4,1 4,4 4,4
Hægebostad kommune
Iveland kommune 3,8 4,4 4,1 4,3 3,8
Kristiansand kommune 4,3
Kvinesdal kommune 4,2 4,4 4,4 4,0 4,1
Lillesand kommune 4,1 4,0 4,2 4,5 4,2
Lindesnes kommune 4,1
Lyngdal kommune 4,2
Risør kommune 4,0 3,9 4,0 4,0 4,3
Sirdal kommune 4,6 4,5 5,0 3,8 4,7
Tvedestrand kommune 4,0 4,0 4,3 4,1 4,5
Valle kommune 4,8 3,8 4,8 4,3 4,5
Vegårshei kommune 4,5 4,3 3,6 4,7 3,8
Vennesla kommune 4,1 4,2 4,0 4,2 4,3
Åmli kommune 3,8 4,0 4,1 3,9 4,2
Åseral kommune 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9
Samfunnsfag standpunkt
Arendal kommune 4,3 4,3 4,2 4,3 4,4
Birkenes kommune 4,4 4,4 4,8 4,6 4,7
Bygland kommune 4,3 4,0 4,8 4,4 4,4
Bykle kommune 4,0 4,4 4,0 4,2 4,3
Evje og Hornnes kommune 3,9 4,1 4,1 4,1 4,4
Farsund kommune 4,1 4,1 4,1 4,3 4,2
Flekkefjord kommune 4,6 4,5 4,5 4,1 4,3
Froland kommune 4,0 4,1 3,9 3,7 4,1
Gjerstad kommune 4,3 3,7 4,2 4,3 4,0
Grimstad kommune 4,3 4,5 4,3 4,3 4,6
Hægebostad kommune
Iveland kommune 4,1 4,2 4,1 4,3 4,3
Kristiansand kommune 4,3
Kvinesdal kommune 4,3 4,3 4,3 4,3 4,0
Lillesand kommune 4,1 4,3 4,2 4,5 4,2
Lindesnes kommune 4,2
Lyngdal kommune 4,1
Risør kommune 3,8 3,9 4,0 4,3 4,4
Sirdal kommune 4,6 4,2 5,0 4,1 4,7
Tvedestrand kommune 3,8 4,1 4,1 4,2 4,4
Valle kommune 4,3 4,0 5,0 4,3 4,4
Vegårshei kommune 4,3 4,2 4,0 4,6 4,2
Vennesla kommune 4,0 3,8 4,3 4,2 4,0
Åmli kommune 3,9 4,2 4,7 4,1 4,6
Åseral kommune 3,9 3,9 3,6 4,2 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no