Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Vanylven kommune
Kommunenr 1511
Alle grunnskoler med adresse i Vanylven kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 3,8 4,0 3,5 4,1 4,0
Åheim skule 4,1 4,5 4,4 4,0 4,9
Engelsk muntlig standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 4,1 4,1 4,0 4,7 4,0
Åheim skule 4,7 4,7 4,7 4,6 5,4
Tysk 1 standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 4,8 4,5 4,4 4,2
Åheim skule 4,8 4,3 4,3 4,6
Kunst og håndverk standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 4,0 4,3 4,5 4,3 4,4
Åheim skule 4,9 4,6 4,3 5,3 5,1
Kroppsøving
Fiskå skule
Myklebust skule 4,6 4,4 4,7 5,2 4,6
Åheim skule 4,8 4,5 4,1 4,9 4,9
Matematikk standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 2,9 3,6 3,3 4,2 4,3
Åheim skule 3,4 4,2 3,7 4,1 4,3
Mat og helse standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 4,5 5,0 4,8 4,9 4,7
Åheim skule 4,8 4,9 4,9 4,9 5,1
Musikk standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 4,1 4,0 4,6 5,3 4,0
Åheim skule 4,6 4,6 4,9 4,5 5,7
Naturfag standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 3,8 4,2 3,7 5,0 4,4
Åheim skule 4,3 4,9 4,7 4,4 4,8
Norsk hovedmål standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 3,6 3,6 3,9 3,9 3,8
Åheim skule 4,0 4,2 4,1 4,0 4,9
Norsk sidemål standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 3,5 3,8 3,8 3,7 3,8
Åheim skule 4,0 4,3 4,0 3,6 5,1
Norsk muntlig standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 3,7 4,0 4,4 4,8 4,3
Åheim skule 4,5 4,9 4,4 4,3 5,3
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 3,8 4,2 4,3 4,3 4,2
Åheim skule 5,1 5,2 4,7 5,0 5,6
Samfunnsfag standpunkt
Fiskå skule
Myklebust skule 4,0 4,4 4,3 5,2 4,4
Åheim skule 4,6 4,8 4,7 4,6 5,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no