Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Våler kommune
Kommunenr 3419
Alle grunnskoler med adresse i Våler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 3,0 3,3 3,6 3,9 3,7
Engelsk muntlig standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 3,3 3,7 4,1 3,9 4,0
Spansk 1 standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 4,2 3,4 4,2 4,3 4,5
Tysk 1 standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 3,4 3,8 4,2 3,9 4,5
Kunst og håndverk standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 4,3 4,5 4,6 4,5 4,6
Kroppsøving
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 4,3 4,4 4,6 4,4 4,3
Matematikk standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 2,7 3,0 3,3 3,3 3,6
Mat og helse standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 4,5 4,4 4,6 4,7 4,2
Musikk standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 4,0 4,4 4,4 4,6 4,5
Naturfag standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 3,6 3,8 3,8 4,2 4,3
Norsk hovedmål standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 3,5 3,7 3,8 3,8 3,6
Norsk sidemål standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 3,2 3,4 3,7 3,6 3,3
Norsk muntlig standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 3,7 4,1 4,2 3,9 3,6
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 4,0 3,9 4,2 4,4 4,1
Samfunnsfag standpunkt
Vålbyen skole
Våler ungdomsskole 3,7 3,7 4,8 4,4 3,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no