Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Tvedestrand kommune
Kommunenr 0914
Alle grunnskoler med adresse i Tvedestrand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Engelsk skriftlig standpunkt
Arendal kommune 4,0 4,0 3,8 4,4 4,2
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,2
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Engelsk muntlig standpunkt
Arendal kommune 4,1 4,3 4,2 4,8 4,4
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,4
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Fransk 1 standpunkt
Arendal kommune 4,0 3,8 3,7 4,6 3,4
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Spansk 1 standpunkt
Arendal kommune
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,0
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Tysk 1 standpunkt
Arendal kommune
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Kunst og håndverk standpunkt
Arendal kommune 4,6 4,6 4,6 4,5 4,8
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,6
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Kroppsøving
Arendal kommune 4,7 4,7 4,6 4,4
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,4
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Matematikk standpunkt
Arendal kommune 4,1 3,5 3,7 4,0 3,9
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 3,7
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Mat og helse standpunkt
Arendal kommune 4,8 4,6 4,6 4,5 4,6
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,7
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Musikk standpunkt
Arendal kommune 4,2 4,3 4,2 4,6 4,7
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 5,1
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Naturfag standpunkt
Arendal kommune 4,3 4,3 4,2 4,1 4,4
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,2
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Norsk hovedmål standpunkt
Arendal kommune 3,8 3,8 3,5 4,1 3,9
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,0
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Norsk sidemål standpunkt
Arendal kommune 3,8 3,8 2,9 4,0 3,8
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 3,7
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Norsk muntlig standpunkt
Arendal kommune 4,1 4,2 4,2 4,5 4,3
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,5
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Arendal kommune
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Samfunnsfag standpunkt
Arendal kommune 3,9 4,1 4,0 4,3 4,6
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 4,1
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no