Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Tvedestrand kommune
Kommunenr 0914
Alle grunnskoler med adresse i Tvedestrand kommune (offentlige og private)

- Fransk 1 standpunkt

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Karakteren 1
Arendal kommune
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 0,0 0,0
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune 0,0 0,0 0,0
Tvedestrand kommune 0,0 0,0
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Karakteren 2
Arendal kommune
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 0,0 0,0
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune 0,0 0,0
Tvedestrand kommune 0,0
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Karakteren 3
Arendal kommune 23,0 19,8 20,2
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune 0,0
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Karakteren 4
Arendal kommune 36,0 35,4 29,8 30,0
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 26,1
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune 38,9
Tvedestrand kommune
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Karakteren 5
Arendal kommune 26,0 35,4 34,0 29,7 26,7
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune 30,4
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune 36,8 65,0
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Karakteren 6
Arendal kommune 13,3
Birkenes kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Evje og Hornnes kommune
Froland kommune
Gjerstad kommune
Grimstad kommune
Iveland kommune
Lillesand kommune
Risør kommune
Tvedestrand kommune 0,0
Valle kommune
Vegårshei kommune
Åmli kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no