Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle grunnskoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig standpunkt
Akershus fylke 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1
Aust-Agder fylke 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
Buskerud fylke 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 3,7 3,7 3,6 3,7 3,8
Hedmark fylke 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9
Hordaland fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0
Nordland fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,8 3,8
Norske skoler i utlandet 4,5 3,6 4,3 3,9 4,9
Oppland fylke 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0
Oslo fylke 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2
Rogaland fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0
Sogn og Fjordane fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,0 4,0
Telemark fylke 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8
Troms Romsa fylke 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0
Trøndelag fylke 4,0 4,0
Vest-Agder fylke 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
Vestfold fylke 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0
Østfold fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9
Engelsk muntlig standpunkt
Akershus fylke 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4
Aust-Agder fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2
Buskerud fylke 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1
Hedmark fylke 4,1 4,2 4,2 4,3 4,2
Hordaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Nordland fylke 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,1 4,1
Norske skoler i utlandet 4,8 4,2 4,5 4,2 5,1
Oppland fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3
Oslo fylke 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5
Rogaland fylke 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,2 4,2
Telemark fylke 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Troms Romsa fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Trøndelag fylke 4,2 4,2
Vest-Agder fylke 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2
Vestfold fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Østfold fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Fransk 1 standpunkt
Akershus fylke 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4
Aust-Agder fylke 4,0 4,2 4,3 4,3 4,3
Buskerud fylke 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,1 3,9 4,2 4,3 4,6
Hedmark fylke 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2
Hordaland fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,3 4,4 4,3 4,0
Nordland fylke 4,1 4,3 4,0 4,4 4,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,3 4,2
Norske skoler i utlandet 4,6
Oppland fylke 4,3 4,4 4,5 4,4 4,4
Oslo fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4
Rogaland fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,1 4,4 4,4 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,1 4,2
Telemark fylke 4,0 4,1 3,9 4,3 3,9
Troms Romsa fylke 4,0 4,1 4,3 4,3 4,2
Trøndelag fylke 4,2 4,2
Vest-Agder fylke 4,2 4,4 4,3 4,4 4,3
Vestfold fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,4
Østfold fylke 4,0 4,1 4,2 4,0 4,2
Spansk 1 standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3
Aust-Agder fylke 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2
Buskerud fylke 4,3 4,2 4,2 4,3 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 3,9 4,2 4,1 3,9 3,8
Hedmark fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2
Hordaland fylke 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,2 4,3 4,2
Nordland fylke 4,0 4,0 4,2 4,1 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 4,1 4,2
Norske skoler i utlandet 4,8 4,1 4,8 4,1 4,8
Oppland fylke 3,8 4,1 4,2 4,1 4,2
Oslo fylke 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4
Rogaland fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,0 3,9 4,2 4,4 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,2 4,2
Telemark fylke 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0
Troms Romsa fylke 4,2 4,0 4,0 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,3 4,2
Vest-Agder fylke 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3
Vestfold fylke 4,0 4,0 4,1 4,0 4,2
Østfold fylke 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1
Tysk 1 standpunkt
Akershus fylke 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3
Aust-Agder fylke 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1
Buskerud fylke 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 4,1 4,2 4,1 4,2
Hedmark fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3
Hordaland fylke 4,0 4,1 4,1 4,2 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3
Nordland fylke 4,0 4,0 4,1 4,2 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,1 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2
Oslo fylke 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3
Rogaland fylke 3,9 4,1 4,1 4,1 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,0 4,1 4,1 4,0 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,1 4,2
Telemark fylke 4,0 4,0 4,2 4,1 4,0
Troms Romsa fylke 4,2 4,1 4,1 4,3 4,2
Trøndelag fylke 4,2 4,2
Vest-Agder fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3
Vestfold fylke 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1
Østfold fylke 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1
Kunst og håndverk standpunkt
Akershus fylke 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5
Aust-Agder fylke 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5
Buskerud fylke 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Hedmark fylke 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5
Hordaland fylke 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5
Nordland fylke 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,4 4,4
Norske skoler i utlandet 5,1 4,6 5,3 5,1 5,0
Oppland fylke 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5
Oslo fylke 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6
Rogaland fylke 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
Sogn og Fjordane fylke 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,4 4,4 4,4
Telemark fylke 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4
Troms Romsa fylke 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6
Trøndelag fylke 4,4 4,4
Vest-Agder fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Vestfold fylke 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4
Østfold fylke 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4
Kroppsøving
Akershus fylke 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7
Aust-Agder fylke 4,5 4,5 4,6 4,5 4,6
Buskerud fylke 4,5 4,6 4,7 4,6 4,7
Finnmark Finnmárku fylke 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6
Hedmark fylke 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6
Hordaland fylke 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
Nordland fylke 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,5 4,6 4,6
Norske skoler i utlandet 5,0 4,3 4,7 4,6 5,0
Oppland fylke 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6
Oslo fylke 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8
Rogaland fylke 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
Sogn og Fjordane fylke 4,6 4,6 4,5 4,6 4,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,5 4,5 4,6
Telemark fylke 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
Troms Romsa fylke 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7
Trøndelag fylke 4,6 4,6
Vest-Agder fylke 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
Vestfold fylke 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7
Østfold fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6
Matematikk standpunkt
Akershus fylke 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8
Aust-Agder fylke 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7
Buskerud fylke 3,6 3,5 3,6 3,7 3,7
Finnmark Finnmárku fylke 3,2 3,3 3,4 3,5 3,3
Hedmark fylke 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6
Hordaland fylke 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7
Nordland fylke 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,5 3,5
Norske skoler i utlandet 4,1 3,5 3,6 3,5 4,0
Oppland fylke 3,3 3,4 3,5 3,7 3,6
Oslo fylke 3,6 3,6 3,7 3,7 3,9
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,5 3,7 3,7
Sogn og Fjordane fylke 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 3,6 3,6
Telemark fylke 3,5 3,4 3,6 3,6 3,6
Troms Romsa fylke 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7
Trøndelag fylke 3,7 3,7
Vest-Agder fylke 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7
Vestfold fylke 3,4 3,6 3,6 3,7 3,8
Østfold fylke 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6
Mat og helse standpunkt
Akershus fylke 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
Aust-Agder fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5
Buskerud fylke 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
Finnmark Finnmárku fylke 4,4 4,6 4,5 4,5 4,7
Hedmark fylke 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
Hordaland fylke 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Nordland fylke 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,5 4,5 4,5
Norske skoler i utlandet 4,6 4,5 5,3 5,1 5,1
Oppland fylke 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5
Oslo fylke 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7
Rogaland fylke 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
Sogn og Fjordane fylke 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,4 4,5 4,4
Telemark fylke 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5
Troms Romsa fylke 4,5 4,6 4,5 4,5 4,6
Trøndelag fylke 4,5 4,5
Vest-Agder fylke 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
Vestfold fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Østfold fylke 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5
Musikk standpunkt
Akershus fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Aust-Agder fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Buskerud fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3
Hedmark fylke 4,3 4,2 4,3 4,4 4,3
Hordaland fylke 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4
Nordland fylke 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,4 4,4
Norske skoler i utlandet 5,1 4,6 4,8 4,2 4,9
Oppland fylke 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6
Oslo fylke 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6
Rogaland fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Sogn og Fjordane fylke 4,5 4,5 4,4 4,5 4,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,4 4,3 4,4
Telemark fylke 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3
Troms Romsa fylke 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
Trøndelag fylke 4,4 4,5
Vest-Agder fylke 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4
Vestfold fylke 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5
Østfold fylke 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4
Naturfag standpunkt
Akershus fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Aust-Agder fylke 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2
Buskerud fylke 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0
Hedmark fylke 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1
Hordaland fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2
Nordland fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,1 4,1
Norske skoler i utlandet 4,9 4,1 4,2 4,3 4,7
Oppland fylke 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2
Oslo fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Rogaland fylke 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,1 4,1
Telemark fylke 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1
Troms Romsa fylke 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2
Trøndelag fylke 4,1 4,2
Vest-Agder fylke 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2
Vestfold fylke 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2
Østfold fylke 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1
Norsk hovedmål standpunkt
Akershus fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0
Aust-Agder fylke 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9
Buskerud fylke 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7
Hedmark fylke 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9
Hordaland fylke 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9
Nordland fylke 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,9 3,8
Norske skoler i utlandet 4,5 3,7 4,3 4,0 4,3
Oppland fylke 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9
Oslo fylke 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9
Rogaland fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9
Sogn og Fjordane fylke 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,9 3,9
Telemark fylke 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7
Troms Romsa fylke 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
Trøndelag fylke 3,9 3,9
Vest-Agder fylke 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9
Vestfold fylke 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9
Østfold fylke 3,7 3,8 3,7 3,8 3,9
Norsk sidemål standpunkt
Akershus fylke 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8
Aust-Agder fylke 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8
Buskerud fylke 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7
Finnmark Finnmárku fylke 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5
Hedmark fylke 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7
Hordaland fylke 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9
Nordland fylke 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 3,6 3,6
Norske skoler i utlandet 3,8 3,7 4,2 3,7 3,8
Oppland fylke 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8
Oslo fylke 3,9 3,8 3,9 3,9 4,0
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8
Sogn og Fjordane fylke 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 3,6 3,7
Telemark fylke 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6
Troms Romsa fylke 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8
Trøndelag fylke 3,7 3,8
Vest-Agder fylke 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7
Vestfold fylke 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7
Østfold fylke 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7
Norsk muntlig standpunkt
Akershus fylke 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
Aust-Agder fylke 4,2 4,2 4,3 4,2 4,3
Buskerud fylke 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1
Hedmark fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Hordaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3
Nordland fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,2 4,2
Norske skoler i utlandet 4,9 4,4 4,6 4,2 4,7
Oppland fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
Rogaland fylke 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3
Sogn og Fjordane fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,1 4,2
Telemark fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1
Troms Romsa fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Trøndelag fylke 4,2 4,2
Vest-Agder fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Vestfold fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Østfold fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3
Religion, livssyn og etikk standpunkt
Akershus fylke 4,3
Aust-Agder fylke 4,3
Buskerud fylke 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 3,8
Hedmark fylke 4,1
Hordaland fylke 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,2
Nordland fylke 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2
Norske skoler i utlandet 4,9
Oppland fylke 4,2
Oslo fylke 4,3
Rogaland fylke 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2
Telemark fylke 4,1
Troms Romsa fylke 4,2
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke 4,2
Vestfold fylke 4,2
Østfold fylke 4,2
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Akershus fylke 4,4 4,4 4,4 4,4
Aust-Agder fylke 4,2 4,3 4,2 4,4
Buskerud fylke 4,2 4,2 4,3 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 3,9 4,0 4,0 4,1
Hedmark fylke 4,1 4,2 4,2 4,2
Hordaland fylke 4,2 4,3 4,3 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,3 4,3
Nordland fylke 4,2 4,2 4,3 4,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,2
Norske skoler i utlandet 3,9 4,4 4,4 4,8
Oppland fylke 4,2 4,2 4,2 4,4
Oslo fylke 4,4 4,4 4,4 4,5
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3
Sogn og Fjordane fylke 4,2 4,2 4,3 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,2
Telemark fylke 4,1 4,1 4,2 4,1
Troms Romsa fylke 4,2 4,1 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,2 4,2
Vest-Agder fylke 4,2 4,3 4,2 4,3
Vestfold fylke 4,2 4,2 4,2 4,2
Østfold fylke 4,2 4,1 4,2 4,2
Samfunnsfag standpunkt
Akershus fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Aust-Agder fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Buskerud fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 4,1 4,0 4,1 4,1
Hedmark fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3
Hordaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3
Nordland fylke 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,2 4,2
Norske skoler i utlandet 5,0 4,3 4,8 4,5 4,9
Oppland fylke 4,2 4,2 4,2 4,3 4,4
Oslo fylke 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5
Rogaland fylke 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3
Sogn og Fjordane fylke 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,2 4,3
Telemark fylke 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2
Troms Romsa fylke 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,2 4,3
Vest-Agder fylke 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3
Vestfold fylke 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3
Østfold fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no