Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Svalbard
Alle grunnskoler med adresse i Svalbard (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Agder fylke 4,0
Akershus fylke (utgått) 4,0 4,0 4,1 4,1
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 3,9
Buskerud fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 3,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,7 3,6 3,7 3,8
Hedmark fylke (utgått) 3,9 3,9 4,0 3,9
Hordaland fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 4,0
Innlandet fylke 4,1
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1
Nordland fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,8 3,8
Norske skoler i utlandet 3,6 4,3 3,9 4,9 4,2
Oppland fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 4,0
Oslo fylke 4,1 4,1 4,1 4,2 4,3
Rogaland fylke 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,0
Telemark fylke (utgått) 3,8 3,8 3,9 3,8
Troms og Finnmark fylke 4,0
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 3,9 4,0 4,0
Trøndelag fylke 4,0 4,0 4,1
Vest-Agder fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 3,9
Vestfold fylke (utgått) 3,9 3,9 4,0 4,0
Vestfold og Telemark fylke 4,0
Vestland fylke 4,1
Viken fylke 4,1
Østfold fylke (utgått) 3,8 3,8 3,8 3,9
Engelsk muntlig standpunkt
Agder fylke 4,3
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,4 4,4 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,2
Buskerud fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3 4,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 4,1
Hedmark fylke (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,2
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3 4,3
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3
Nordland fylke 4,2 4,2 4,3 4,2 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,1
Norske skoler i utlandet 4,2 4,5 4,2 5,1 4,6
Oppland fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,3
Oslo fylke 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,1
Troms og Finnmark fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,2
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,3
Vestfold og Telemark fylke 4,2
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,2
Fransk 1 standpunkt
Agder fylke 4,5
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,4 4,4 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 4,3 4,3 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,9 4,2 4,3 4,6
Hedmark fylke (utgått) 4,2 4,3 4,2 4,2
Hordaland fylke (utgått) 4,2 4,3 4,3 4,3
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,4 4,3 4,0 4,2
Nordland fylke 4,3 4,0 4,4 4,4 4,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 4,2
Norske skoler i utlandet 4,6 3,8
Oppland fylke (utgått) 4,4 4,5 4,4 4,4
Oslo fylke 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 4,4 4,4 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,1 3,9 4,3 3,9
Troms og Finnmark fylke 4,6
Troms Romsa fylke (utgått) 4,1 4,3 4,3 4,2
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,4
Vest-Agder fylke (utgått) 4,4 4,3 4,4 4,3
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,4
Vestfold og Telemark fylke 4,2
Vestland fylke 4,4
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 4,1 4,2 4,0 4,2
Spansk 1 standpunkt
Agder fylke 4,3
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3 4,2
Buskerud fylke (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,2 4,1 3,9 3,8
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,2
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,2
Innlandet fylke 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2
Nordland fylke 4,0 4,2 4,1 4,2 4,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,2
Norske skoler i utlandet 4,1 4,8 4,1 4,8 4,8
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,2 4,1 4,2
Oslo fylke 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 4,2 4,4 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,2 4,0 4,0 4,0
Troms og Finnmark fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,0 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,3 4,2 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,3 4,2 4,3
Vestfold fylke (utgått) 4,0 4,1 4,0 4,2
Vestfold og Telemark fylke 4,2
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,1
Tysk 1 standpunkt
Agder fylke 4,3
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,2 4,3 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,1
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,1 4,2 4,1 4,2
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,3
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,2 4,1
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3
Nordland fylke 4,0 4,1 4,2 4,1 4,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,2
Oslo fylke 4,2 4,3 4,3 4,3 4,5
Rogaland fylke 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,0 4,2 4,1 4,0
Troms og Finnmark fylke 4,2
Troms Romsa fylke (utgått) 4,1 4,1 4,3 4,2
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,3
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,1
Vestfold og Telemark fylke 4,2
Vestland fylke 4,2
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,1
Kunst og håndverk standpunkt
Agder fylke 4,4
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5 4,5
Aust-Agder fylke (utgått) 4,3 4,4 4,4 4,5
Buskerud fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5 4,5
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5 4,5
Innlandet fylke 4,6
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5
Nordland fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,4 4,4
Norske skoler i utlandet 4,6 5,3 5,1 5,0 5,0
Oppland fylke (utgått) 4,4 4,5 4,5 4,5
Oslo fylke 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6
Rogaland fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,4 4,5 4,5 4,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,4 4,4
Telemark fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,4
Troms og Finnmark fylke 4,5
Troms Romsa fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5 4,6
Trøndelag fylke 4,4 4,4 4,5
Vest-Agder fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Vestfold fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,4
Vestfold og Telemark fylke 4,4
Vestland fylke 4,5
Viken fylke 4,5
Østfold fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,4
Kroppsøving
Agder fylke 4,6
Akershus fylke (utgått) 4,6 4,6 4,7 4,7
Aust-Agder fylke (utgått) 4,5 4,6 4,5 4,6
Buskerud fylke (utgått) 4,6 4,7 4,6 4,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5 4,6
Hedmark fylke (utgått) 4,5 4,5 4,6 4,6
Hordaland fylke (utgått) 4,6 4,7 4,7 4,7
Innlandet fylke 4,6
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
Nordland fylke 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,6 4,6
Norske skoler i utlandet 4,3 4,7 4,6 5,0 4,9
Oppland fylke (utgått) 4,5 4,5 4,6 4,6
Oslo fylke 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9
Rogaland fylke 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,6 4,5 4,6 4,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,5 4,6
Telemark fylke (utgått) 4,5 4,6 4,6 4,6
Troms og Finnmark fylke 4,7
Troms Romsa fylke (utgått) 4,6 4,7 4,7 4,7
Trøndelag fylke 4,6 4,6 4,6
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,6 4,6 4,6
Vestfold fylke (utgått) 4,6 4,6 4,7 4,7
Vestfold og Telemark fylke 4,7
Vestland fylke 4,8
Viken fylke 4,7
Østfold fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5 4,6
Matematikk standpunkt
Agder fylke 3,7
Akershus fylke (utgått) 3,7 3,7 3,8 3,8
Aust-Agder fylke (utgått) 3,5 3,6 3,6 3,7
Buskerud fylke (utgått) 3,5 3,6 3,7 3,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,3 3,4 3,5 3,3
Hedmark fylke (utgått) 3,4 3,5 3,6 3,6
Hordaland fylke (utgått) 3,6 3,6 3,7 3,7
Innlandet fylke 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8
Nordland fylke 3,4 3,6 3,6 3,6 3,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,5 3,5
Norske skoler i utlandet 3,5 3,6 3,5 4,0 3,9
Oppland fylke (utgått) 3,4 3,5 3,7 3,6
Oslo fylke 3,6 3,7 3,7 3,9 4,0
Rogaland fylke 3,6 3,5 3,7 3,7 3,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,6 3,7 3,8 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,6 3,6
Telemark fylke (utgått) 3,4 3,6 3,6 3,6
Troms og Finnmark fylke 3,7
Troms Romsa fylke (utgått) 3,5 3,5 3,6 3,7
Trøndelag fylke 3,7 3,7 3,8
Vest-Agder fylke (utgått) 3,6 3,6 3,7 3,7
Vestfold fylke (utgått) 3,6 3,6 3,7 3,8
Vestfold og Telemark fylke 3,8
Vestland fylke 3,8
Viken fylke 3,8
Østfold fylke (utgått) 3,4 3,5 3,5 3,6
Mat og helse standpunkt
Agder fylke 4,5
Akershus fylke (utgått) 4,6 4,6 4,6 4,6
Aust-Agder fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,5
Buskerud fylke (utgått) 4,6 4,6 4,6 4,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,6 4,5 4,5 4,7
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Hordaland fylke (utgått) 4,6 4,6 4,6 4,6
Innlandet fylke 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6
Nordland fylke 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,5 4,5
Norske skoler i utlandet 4,5 5,3 5,1 5,1 4,7
Oppland fylke (utgått) 4,5 4,4 4,5 4,5
Oslo fylke 4,6 4,6 4,6 4,7 4,8
Rogaland fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,5 4,4 4,4 4,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,5 4,4
Telemark fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5 4,5
Troms og Finnmark fylke 4,5
Troms Romsa fylke (utgått) 4,6 4,5 4,5 4,6
Trøndelag fylke 4,5 4,5 4,5
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,6 4,6 4,6
Vestfold fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5 4,5
Vestfold og Telemark fylke 4,5
Vestland fylke 4,6
Viken fylke 4,6
Østfold fylke (utgått) 4,4 4,5 4,5 4,5
Musikk standpunkt
Agder fylke 4,4
Akershus fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5 4,5
Aust-Agder fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Buskerud fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,4 4,3 4,3 4,3
Hedmark fylke (utgått) 4,2 4,3 4,4 4,3
Hordaland fylke (utgått) 4,5 4,4 4,5 4,5
Innlandet fylke 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4
Nordland fylke 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,4 4,4
Norske skoler i utlandet 4,6 4,8 4,2 4,9 4,6
Oppland fylke (utgått) 4,5 4,5 4,6 4,6
Oslo fylke 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7
Rogaland fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,5 4,4 4,5 4,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 4,4
Telemark fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,3
Troms og Finnmark fylke 4,4
Troms Romsa fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Trøndelag fylke 4,4 4,5 4,4
Vest-Agder fylke (utgått) 4,4 4,3 4,4 4,4
Vestfold fylke (utgått) 4,4 4,5 4,5 4,5
Vestfold og Telemark fylke 4,4
Vestland fylke 4,5
Viken fylke 4,5
Østfold fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,4
Naturfag standpunkt
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,2
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,2
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,1 4,2 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,0 3,9 4,0 4,0
Hedmark fylke (utgått) 4,0 4,0 4,1 4,1
Hordaland fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,2
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3
Nordland fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,1
Norske skoler i utlandet 4,1 4,2 4,3 4,7 4,4
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,2
Oslo fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4
Rogaland fylke 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,1
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 4,1
Troms og Finnmark fylke 4,2
Troms Romsa fylke (utgått) 4,2 4,1 4,1 4,2
Trøndelag fylke 4,1 4,2 4,2
Vest-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,2 4,2
Vestfold og Telemark fylke 4,2
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1 4,1
Norsk hovedmål standpunkt
Agder fylke 3,9
Akershus fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 4,0
Aust-Agder fylke (utgått) 3,8 3,9 3,8 3,9
Buskerud fylke (utgått) 3,8 3,9 3,9 3,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,7 3,7 3,6 3,7
Hedmark fylke (utgått) 3,8 3,8 3,9 3,9
Hordaland fylke (utgått) 3,8 3,9 3,9 3,9
Innlandet fylke 4,0
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0
Nordland fylke 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 3,8
Norske skoler i utlandet 3,7 4,3 4,0 4,3 4,2
Oppland fylke (utgått) 3,8 3,9 3,8 3,9
Oslo fylke 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1
Rogaland fylke 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 3,8 3,8 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 3,9
Telemark fylke (utgått) 3,8 3,8 3,8 3,7
Troms og Finnmark fylke 4,0
Troms Romsa fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 3,9
Trøndelag fylke 3,9 3,9 4,0
Vest-Agder fylke (utgått) 3,8 3,8 3,8 3,9
Vestfold fylke (utgått) 3,9 3,8 3,9 3,9
Vestfold og Telemark fylke 3,9
Vestland fylke 4,0
Viken fylke 4,0
Østfold fylke (utgått) 3,8 3,7 3,8 3,9
Norsk sidemål standpunkt
Agder fylke 3,8
Akershus fylke (utgått) 3,7 3,7 3,8 3,8
Aust-Agder fylke (utgått) 3,6 3,7 3,7 3,8
Buskerud fylke (utgått) 3,7 3,7 3,7 3,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,4 3,4 3,5 3,5
Hedmark fylke (utgått) 3,6 3,6 3,7 3,7
Hordaland fylke (utgått) 3,7 3,7 3,8 3,8
Innlandet fylke 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9
Nordland fylke 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,6 3,6
Norske skoler i utlandet 3,7 4,2 3,7 3,8 4,2
Oppland fylke (utgått) 3,6 3,7 3,7 3,8
Oslo fylke 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1
Rogaland fylke 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,8 3,9 3,9 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,6 3,7
Telemark fylke (utgått) 3,6 3,7 3,7 3,6
Troms og Finnmark fylke 3,8
Troms Romsa fylke (utgått) 3,6 3,6 3,7 3,8
Trøndelag fylke 3,7 3,8 3,9
Vest-Agder fylke (utgått) 3,6 3,6 3,7 3,7
Vestfold fylke (utgått) 3,6 3,6 3,7 3,7
Vestfold og Telemark fylke 3,8
Vestland fylke 3,9
Viken fylke 3,9
Østfold fylke (utgått) 3,5 3,5 3,5 3,7
Norsk muntlig standpunkt
Agder fylke 4,3
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 4,3 4,2 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,2 4,3 4,3 4,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,1 4,0 4,0 4,1
Hedmark fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,2
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3 4,3
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
Nordland fylke 4,2 4,2 4,2 4,3 4,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,2
Norske skoler i utlandet 4,4 4,6 4,2 4,7 4,7
Oppland fylke (utgått) 4,2 4,3 4,3 4,4
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,2 4,3 4,3 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,1
Troms og Finnmark fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,2
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,3
Vestfold og Telemark fylke 4,3
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,3
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Agder fylke 4,3
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 4,3 4,2 4,4
Buskerud fylke (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,9 4,0 4,0 4,1
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,2
Hordaland fylke (utgått) 4,2 4,3 4,3 4,3
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
Nordland fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,2
Norske skoler i utlandet 3,9 4,4 4,4 4,8 4,5
Oppland fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,4
Oslo fylke 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,2 4,1
Troms og Finnmark fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 4,2 4,1 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,2 4,2 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,3 4,2 4,3
Vestfold fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,2
Vestfold og Telemark fylke 4,3
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 4,2 4,1 4,2 4,2
Samfunnsfag standpunkt
Agder fylke 4,3
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,2 4,3 4,3 4,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1 4,1
Hedmark fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,3
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3 4,3
Innlandet fylke 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4
Nordland fylke 4,3 4,2 4,3 4,3 4,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,2
Norske skoler i utlandet 4,3 4,8 4,5 4,9 4,6
Oppland fylke (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,4
Oslo fylke 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,3
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,2 4,2 4,2
Troms og Finnmark fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 4,3 4,2 4,2 4,3
Trøndelag fylke 4,2 4,3 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,3
Vestfold fylke (utgått) 4,2 4,2 4,3 4,3
Vestfold og Telemark fylke 4,3
Vestland fylke 4,4
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no