Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Stryn kommune
Kommunenr 4651
Alle grunnskoler med adresse i Stryn kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 3,6 3,6 3,6 3,8 3,6
Tonning skule
Vikane skule
Engelsk muntlig standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 4,1 4,0 4,1 4,0 3,9
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 3,9 3,9 3,6 4,1 3,8
Tonning skule
Vikane skule
Spansk 1 standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 3,9 4,5 4,7 4,3
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 4,4 4,6 4,7 4,7
Tonning skule
Vikane skule
Tysk 1 standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 4,0 3,3 3,4 4,1 3,9
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 4,3 4,2 3,3 4,1 3,5
Tonning skule
Vikane skule
Kunst og håndverk standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 4,1 4,1 4,9 4,4 4,1
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 4,3 4,2 4,3 4,4 4,0
Tonning skule
Vikane skule
Kroppsøving
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 5,0 4,8 4,7 4,8 4,7
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 4,4 4,6 4,6 4,8 4,5
Tonning skule
Vikane skule
Matematikk standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 3,8 3,7 3,9 3,7 3,9
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 3,4 3,4 3,5 3,7 3,3
Tonning skule
Vikane skule
Mat og helse standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 4,8 4,2 4,7 4,6 4,8
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 4,7 4,0 4,1 4,4 4,0
Tonning skule
Vikane skule
Musikk standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 4,6 4,4 4,6 4,7 4,4
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 4,3 3,8 4,0 4,2 3,9
Tonning skule
Vikane skule
Naturfag standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 4,2 4,5 4,1 4,1 4,1
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 4,3 3,9 4,0 4,0 4,3
Tonning skule
Vikane skule
Norsk hovedmål standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 3,9 4,0 4,0 3,9 3,8
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 3,6 3,6 3,7 3,7 3,3
Tonning skule
Vikane skule
Norsk sidemål standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 3,6 4,1 4,3 4,1 3,8
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 3,5 3,6 3,7 3,7 3,5
Tonning skule
Vikane skule
Norsk muntlig standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 4,5 4,9 4,3 4,1 4,0
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 3,9 4,0 3,9 4,2 3,9
Tonning skule
Vikane skule
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 4,2 4,9 4,5 4,5 4,1
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 4,1 3,9 3,6 3,9 3,6
Tonning skule
Vikane skule
Samfunnsfag standpunkt
Loen skule
Nordsida skule
Olden skule 4,6 4,4 4,4 4,2 4,4
Oppstryn skule
Rand skule
Stryn ungdomsskule 4,2 4,2 4,2 4,3 4,0
Tonning skule
Vikane skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no