Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sør-Trøndelag fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Agder fylke 4,3
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,1 4,4 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 3,8 4,4 4,2 3,8
Buskerud fylke (utgått) 4,3 4,2 3,8 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,8 3,3
Hedmark fylke (utgått) 4,1 3,8 4,4 4,2
Hordaland fylke (utgått) 4,2 4,1 4,1 4,1
Innlandet fylke 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,0 4,0 4,2 4,4
Nordland fylke 4,6 4,0 4,4 4,1 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,1
Norske skoler i utlandet 3,6 4,3 3,9 4,9 4,2
Oppland fylke (utgått) 4,6 3,2 4,3
Oslo fylke 4,4 4,3 4,5 4,3 4,6
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 4,4
Telemark fylke (utgått) 4,1 3,7 4,2 4,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,2
Troms Romsa fylke (utgått) 4,5 4,4 4,5 4,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,4 4,3 4,1
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,3 4,0 4,1
Vestfold fylke (utgått) 4,5 4,2 4,3 4,4
Vestfold og Telemark fylke 4,1
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,5
Østfold fylke (utgått) 3,8 3,6 4,0 4,4
Engelsk muntlig standpunkt
Agder fylke 4,7
Akershus fylke (utgått) 4,6 4,8 4,6 4,5
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 4,8 4,4 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,2 4,2 4,7 4,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,9 3,4
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,1 4,7 4,8
Hordaland fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5 4,6
Innlandet fylke 4,7
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,5 4,3 4,4 4,5
Nordland fylke 4,6 4,1 4,4 4,4 4,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,5
Norske skoler i utlandet 4,2 4,5 4,2 5,1 4,6
Oppland fylke (utgått) 5,0 3,8 4,6
Oslo fylke 4,8 4,7 4,8 4,6 4,9
Rogaland fylke 4,4 4,1 4,3 4,4 4,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,5 4,7
Telemark fylke (utgått) 4,2 3,9 4,5 4,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,1
Troms Romsa fylke (utgått) 4,6 4,6 4,7 4,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,6 4,6 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,6 4,6 4,3 4,5
Vestfold fylke (utgått) 4,8 4,5 4,6 4,7
Vestfold og Telemark fylke 4,6
Vestland fylke 4,6
Viken fylke 4,8
Østfold fylke (utgått) 4,4 4,3 4,1 4,9
Fransk 1 standpunkt
Agder fylke 4,8
Akershus fylke (utgått) 4,0 4,4 4,5 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 3,7 4,6 3,4 3,6
Buskerud fylke (utgått)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått)
Hordaland fylke (utgått) 4,9 4,6 4,2 4,4
Innlandet fylke 4,7
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 4,6 3,8
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 4,5 4,4 4,7 4,7 4,9
Rogaland fylke 5,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,0 4,4
Vestfold og Telemark fylke 4,2
Vestland fylke 4,7
Viken fylke 4,6
Østfold fylke (utgått)
Spansk 1 standpunkt
Agder fylke 4,6
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,3 4,5 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 4,9
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,4 3,9 4,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,5 4,3 4,9
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,6 4,5 4,5
Innlandet fylke 5,2
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,6 4,8 4,9 4,7
Nordland fylke 4,3 3,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,6 4,0
Norske skoler i utlandet 4,1 4,8 4,1 4,8 4,8
Oppland fylke (utgått)
Oslo fylke 4,4 4,3 4,2 4,4 4,3
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,5 4,3 4,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,4 4,1
Telemark fylke (utgått) 4,6 4,1 4,7 4,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,6
Troms Romsa fylke (utgått) 4,4 4,9 4,8 4,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,9 4,5 4,2
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,4 4,7 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,6 4,2 4,0 4,2
Vestfold og Telemark fylke 4,3
Vestland fylke 4,6
Viken fylke 4,5
Østfold fylke (utgått) 3,5 4,5
Tysk 1 standpunkt
Agder fylke 4,6
Akershus fylke (utgått) 4,5 4,9 4,6 4,5
Aust-Agder fylke (utgått) 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,5 5,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 4,0
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,4 4,6 4,5
Innlandet fylke 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,8 3,9
Nordland fylke
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,8 4,1
Oslo fylke 4,5 4,2 4,1 4,2 4,5
Rogaland fylke 4,4 4,0 4,2 4,4 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått)
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,5
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,4
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,6 4,4 3,9
Vestfold og Telemark fylke 4,0
Vestland fylke 4,6
Viken fylke 4,7
Østfold fylke (utgått)
Kunst og håndverk standpunkt
Agder fylke 4,6
Akershus fylke (utgått) 4,7 4,9 4,9 4,9
Aust-Agder fylke (utgått) 4,6 4,5 4,7 4,4
Buskerud fylke (utgått) 4,9 4,9 5,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,0 4,8 4,3
Hedmark fylke (utgått) 5,0 4,5 3,9 4,8
Hordaland fylke (utgått) 4,5 4,6 4,7 4,6
Innlandet fylke 5,0
Møre og Romsdal fylke 4,8 4,5 4,5 4,6 4,8
Nordland fylke 5,1 5,0 4,4 4,7 4,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 4,5
Norske skoler i utlandet 4,6 5,3 5,1 5,0 5,0
Oppland fylke (utgått) 5,1 4,2 5,3
Oslo fylke 4,5 4,4 4,6 4,7 4,8
Rogaland fylke 4,8 4,4 4,6 4,7 4,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,9 4,7
Telemark fylke (utgått) 4,6 4,6 4,9 4,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,6
Troms Romsa fylke (utgått) 4,6 4,8 4,7 4,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,8 4,7 4,6
Vest-Agder fylke (utgått) 4,7 4,6 4,4 4,5
Vestfold fylke (utgått) 4,8 4,7 4,7 4,7
Vestfold og Telemark fylke 4,7
Vestland fylke 4,8
Viken fylke 5,1
Østfold fylke (utgått) 4,9 4,7 4,6 4,9
Kroppsøving
Agder fylke 4,7
Akershus fylke (utgått) 5,2 5,1 5,2 5,2
Aust-Agder fylke (utgått) 4,6 4,4 4,4 4,6
Buskerud fylke (utgått) 4,9 4,9 3,9 5,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,8 4,4 4,4
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,8 4,6 5,1
Hordaland fylke (utgått) 4,8 4,9 4,8 4,8
Innlandet fylke 5,5
Møre og Romsdal fylke 4,9 4,6 4,5 4,7 4,8
Nordland fylke 5,0 4,9 4,6 4,8 4,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,6 4,5
Norske skoler i utlandet 4,3 4,7 4,6 5,0 4,9
Oppland fylke (utgått) 5,0 4,6 5,2
Oslo fylke 4,8 4,9 4,9 5,0 5,3
Rogaland fylke 4,8 4,6 4,6 4,8 4,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 5,1 5,1
Telemark fylke (utgått) 4,9 4,7 5,3 5,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,8
Troms Romsa fylke (utgått) 4,6 4,9 5,0 4,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,0 5,1 4,9
Vest-Agder fylke (utgått) 4,6 4,7 4,4 4,7
Vestfold fylke (utgått) 4,6 4,6 5,1 5,1
Vestfold og Telemark fylke 5,0
Vestland fylke 4,9
Viken fylke 5,3
Østfold fylke (utgått) 5,0 4,9 4,8 5,0
Matematikk standpunkt
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 4,3 3,9 4,2 4,1
Aust-Agder fylke (utgått) 3,7 4,0 3,8 3,7
Buskerud fylke (utgått) 4,2 4,1 3,3 4,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,3 3,2
Hedmark fylke (utgått) 3,7 3,5 3,5 4,2
Hordaland fylke (utgått) 3,7 3,8 3,8 3,9
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 3,7 3,8 3,5 4,0 4,2
Nordland fylke 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,3 3,5
Norske skoler i utlandet 3,5 3,6 3,5 4,0 3,9
Oppland fylke (utgått) 4,0 3,1 4,2
Oslo fylke 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0
Rogaland fylke 3,7 3,5 3,7 3,9 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,5 3,8
Telemark fylke (utgått) 3,2 3,4 3,9 3,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 3,9
Troms Romsa fylke (utgått) 3,8 3,7 3,5 3,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,8 4,0 3,7
Vest-Agder fylke (utgått) 3,8 3,8 3,5 3,7
Vestfold fylke (utgått) 3,9 3,9 4,1 4,2
Vestfold og Telemark fylke 3,8
Vestland fylke 4,1
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 3,5 3,2 3,4 3,3
Mat og helse standpunkt
Agder fylke 4,6
Akershus fylke (utgått) 4,8 4,9 4,7 4,8
Aust-Agder fylke (utgått) 4,6 4,5 4,7 4,7
Buskerud fylke (utgått) 5,3 4,7 4,5 5,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,7 3,9 4,5
Hedmark fylke (utgått) 5,2 4,8 5,0 5,1
Hordaland fylke (utgått) 4,8 4,8 4,7 4,7
Innlandet fylke 5,0
Møre og Romsdal fylke 4,7 4,7 4,3 4,5 4,6
Nordland fylke 4,9 4,8 5,0 4,9 4,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,7 4,8
Norske skoler i utlandet 4,5 5,3 5,1 5,1 4,7
Oppland fylke (utgått) 5,6 4,2 4,8
Oslo fylke 4,5 4,5 4,7 4,7 4,9
Rogaland fylke 4,7 4,5 4,7 4,7 4,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,8 4,7
Telemark fylke (utgått) 4,8 4,6 4,7 4,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,8
Troms Romsa fylke (utgått) 4,7 4,7 4,6 4,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,7 4,7 4,6
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,7 4,2 4,6
Vestfold fylke (utgått) 4,7 4,6 4,7 4,8
Vestfold og Telemark fylke 4,5
Vestland fylke 4,8
Viken fylke 5,0
Østfold fylke (utgått) 4,7 4,9 4,7 4,6
Musikk standpunkt
Agder fylke 4,6
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,5 4,3 4,5
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 4,6 4,9 4,1
Buskerud fylke (utgått) 4,8 4,5 4,8 5,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,9 3,2 4,7
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,9 4,9 4,7
Hordaland fylke (utgått) 4,7 4,7 4,8 4,7
Innlandet fylke 4,7
Møre og Romsdal fylke 4,6 4,2 4,1 4,5 4,5
Nordland fylke 4,7 5,0 4,6 4,6 4,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 5,1
Norske skoler i utlandet 4,6 4,8 4,2 4,9 4,6
Oppland fylke (utgått) 4,7 4,3 4,5
Oslo fylke 4,6 4,4 4,7 4,8 5,0
Rogaland fylke 4,6 4,3 4,5 4,6 4,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,6 4,5
Telemark fylke (utgått) 4,8 4,7 4,5 4,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,5
Troms Romsa fylke (utgått) 4,6 4,5 4,3 4,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,6 4,8 4,5
Vest-Agder fylke (utgått) 4,6 4,7 4,2 4,3
Vestfold fylke (utgått) 4,4 4,6 4,8 4,6
Vestfold og Telemark fylke 4,6
Vestland fylke 4,7
Viken fylke 4,8
Østfold fylke (utgått) 3,9 4,1 4,2 4,1
Naturfag standpunkt
Agder fylke 4,5
Akershus fylke (utgått) 4,6 4,4 4,5 4,5
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 4,1 4,3 4,2
Buskerud fylke (utgått) 4,8 4,1 3,9 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,4 4,0 3,4
Hedmark fylke (utgått) 4,3 4,2 4,1 4,5
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,6 4,4 4,5
Innlandet fylke 4,9
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,2 3,9 4,5 4,3
Nordland fylke 4,9 3,9 4,3 4,1 4,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,2
Norske skoler i utlandet 4,1 4,2 4,3 4,7 4,4
Oppland fylke (utgått) 5,0 4,0 4,4
Oslo fylke 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6
Rogaland fylke 4,3 4,2 4,4 4,4 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,4
Telemark fylke (utgått) 4,0 4,0 4,3 4,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,4
Troms Romsa fylke (utgått) 4,3 4,4 4,1 4,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,3 4,5 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,4 4,4 3,8 4,0
Vestfold fylke (utgått) 4,5 4,0 4,4 4,5
Vestfold og Telemark fylke 4,3
Vestland fylke 4,6
Viken fylke 4,7
Østfold fylke (utgått) 4,3 4,0 4,1 4,0
Norsk hovedmål standpunkt
Agder fylke 4,1
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,1 4,4 4,2
Aust-Agder fylke (utgått) 3,5 4,1 4,0 3,9
Buskerud fylke (utgått) 4,3 3,9 3,5 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,8 4,1
Hedmark fylke (utgått) 4,1 3,8 4,5 4,2
Hordaland fylke (utgått) 4,0 4,2 3,9 4,0
Innlandet fylke 4,6
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2
Nordland fylke 4,6 3,9 4,3 4,1 4,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,4
Norske skoler i utlandet 3,7 4,3 4,0 4,3 4,2
Oppland fylke (utgått) 4,4 3,8 4,3
Oslo fylke 4,2 3,9 4,4 4,2 4,4
Rogaland fylke 4,1 3,8 3,8 4,0 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,1 3,8 4,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,2
Troms Romsa fylke (utgått) 4,1 4,2 4,3 4,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,2 4,2 4,1
Vest-Agder fylke (utgått) 4,3 4,2 3,5 3,9
Vestfold fylke (utgått) 4,2 4,2 4,1 4,0
Vestfold og Telemark fylke 4,0
Vestland fylke 4,2
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 3,9 3,8 4,1 4,1
Norsk sidemål standpunkt
Agder fylke 3,9
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,0 4,2 4,0
Aust-Agder fylke (utgått) 2,9 4,0 3,7 4,0
Buskerud fylke (utgått) 4,1 3,3 3,3 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,2 3,8
Hedmark fylke (utgått) 3,8 3,8 4,0 4,2
Hordaland fylke (utgått) 3,8 3,9 3,8 4,0
Innlandet fylke 4,6
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,9 3,9 4,0 4,2
Nordland fylke 4,2 4,2 3,9 3,8 4,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 4,1
Norske skoler i utlandet 3,7 4,2 3,7 3,8 4,2
Oppland fylke (utgått) 4,1 3,1 4,0
Oslo fylke 3,9 3,9 4,2 4,1 4,2
Rogaland fylke 3,9 3,8 3,7 4,0 3,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,8 4,0
Telemark fylke (utgått) 3,8 3,7 3,8 4,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,1
Troms Romsa fylke (utgått) 3,9 4,1 3,7 3,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,0 4,0 4,0
Vest-Agder fylke (utgått) 3,8 3,8 3,4 3,8
Vestfold fylke (utgått) 4,0 4,1 3,9 3,9
Vestfold og Telemark fylke 3,7
Vestland fylke 4,2
Viken fylke 4,1
Østfold fylke (utgått) 3,7 3,5 4,4 4,3
Norsk muntlig standpunkt
Agder fylke 4,5
Akershus fylke (utgått) 4,6 4,6 4,6 4,5
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 4,5 4,4 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,5 4,3 4,4 4,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,3 4,3
Hedmark fylke (utgått) 4,5 4,2 4,4 4,6
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,5 4,4 4,4
Innlandet fylke 5,0
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,4 4,2 4,6 4,4
Nordland fylke 4,5 4,4 4,6 4,2 4,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,2 4,6
Norske skoler i utlandet 4,4 4,6 4,2 4,7 4,7
Oppland fylke (utgått) 4,7 4,0 4,7
Oslo fylke 4,7 4,5 4,7 4,7 4,8
Rogaland fylke 4,4 4,2 4,4 4,4 4,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 4,6
Telemark fylke (utgått) 4,2 4,6 4,4 4,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,4
Troms Romsa fylke (utgått) 4,7 4,5 4,6 4,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,5 4,5 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,6 4,6 3,9 4,1
Vestfold fylke (utgått) 4,7 4,4 4,5 4,3
Vestfold og Telemark fylke 4,4
Vestland fylke 4,6
Viken fylke 4,8
Østfold fylke (utgått) 4,0 4,3 4,3 4,5
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Agder fylke 4,5
Akershus fylke (utgått) 4,6 4,8 5,0 4,8
Aust-Agder fylke (utgått)
Buskerud fylke (utgått) 3,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 4,2 4,8
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,5 4,6 4,6
Innlandet fylke 4,8
Møre og Romsdal fylke 5,0
Nordland fylke 4,6 4,1 4,9 4,8 4,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 5,4
Norske skoler i utlandet 3,9 4,4 4,4 4,8 4,5
Oppland fylke (utgått) 4,6
Oslo fylke 4,8 4,7 4,7 4,8 4,7
Rogaland fylke 4,5 4,3 4,5 4,8 4,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,7 4,7
Telemark fylke (utgått) 3,4 4,6 4,4 4,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,6 4,3 4,3 4,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,8 4,6 4,1
Vest-Agder fylke (utgått) 4,4 4,6 3,7 4,4
Vestfold fylke (utgått) 3,7 4,6 4,4 4,0
Vestfold og Telemark fylke 4,2
Vestland fylke 4,5
Viken fylke 4,9
Østfold fylke (utgått)
Samfunnsfag standpunkt
Agder fylke 4,5
Akershus fylke (utgått) 4,8 4,4 4,6 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 4,3 4,5 4,2
Buskerud fylke (utgått) 4,4 4,5 4,4 4,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,6 3,7
Hedmark fylke (utgått) 4,6 4,0 4,4 4,5
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,5 4,4 4,6
Innlandet fylke 4,9
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,4 4,5 4,6 4,5
Nordland fylke 4,7 4,1 4,7 4,3 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,6
Norske skoler i utlandet 4,3 4,8 4,5 4,9 4,6
Oppland fylke (utgått) 5,1 3,8 4,7
Oslo fylke 4,5 4,6 4,5 4,5 4,8
Rogaland fylke 4,5 4,3 4,4 4,3 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,6 4,7
Telemark fylke (utgått) 4,5 4,3 4,7 4,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,5
Troms Romsa fylke (utgått) 4,6 4,9 4,9 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,5 4,6 4,5
Vest-Agder fylke (utgått) 4,6 4,7 4,3 4,4
Vestfold fylke (utgått) 4,7 4,4 4,6 4,2
Vestfold og Telemark fylke 4,5
Vestland fylke 4,7
Viken fylke 4,9
Østfold fylke (utgått) 4,5 4,4 4,6 4,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no