Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 3447
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk skriftlig standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 3,5 3,8 3,7 3,6 3,9
Engelsk muntlig standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 3,9 4,1 4,0 4,1 4,3
Fransk 1 standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole
Spansk 1 standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 5,2 4,9 4,1 4,5 4,5
Tysk 1 standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 4,2 4,0 4,1 4,1 4,7
Kunst og håndverk standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 4,0 4,1 4,0 4,1 4,2
Kroppsøving
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 3,8 4,2 4,3 4,4 4,5
Matematikk standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 3,0 3,5 3,2 3,3 3,7
Mat og helse standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 4,7 4,7 4,6 4,8 4,6
Musikk standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 4,4 4,3 4,1 4,2 4,3
Naturfag standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 4,1 4,1 4,0 4,1 4,5
Norsk hovedmål standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 3,4 3,8 3,7 3,5 4,0
Norsk sidemål standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 2,9 3,5 3,5 3,3 3,8
Norsk muntlig standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 4,0 4,3 4,3 4,1 4,4
Samfunnsfag standpunkt
Fryal skole
Land montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole 3,9 4,2 4,4 4,1 4,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no