Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Søgne kommune
Kommunenr 1018
Alle grunnskoler med adresse i Søgne kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk skriftlig standpunkt
Audnedal kommune 3,8 3,6 3,2 4,0 3,6
Farsund kommune 3,4 3,5 3,7 3,9 3,7
Flekkefjord kommune 3,7 4,1 3,9 3,9 3,7
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0
Kvinesdal kommune 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8
Lindesnes kommune 3,8 3,5 3,7 3,6 3,8
Lyngdal kommune 3,7 3,8 3,7 3,7 3,9
Mandal kommune 3,8 3,9 3,8 3,9 3,7
Marnardal kommune 3,6 4,0 4,0 3,6 3,4
Sirdal kommune 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0
Songdalen kommune 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0
Søgne kommune 4,0 3,8 3,6 4,0 4,1
Vennesla kommune 3,7 3,5 4,1 3,8 3,7
Åseral kommune 2,9 2,8 3,0 2,7 3,9
Engelsk muntlig standpunkt
Audnedal kommune 4,2 3,7 3,6 4,0 3,6
Farsund kommune 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1
Flekkefjord kommune 4,0 4,2 4,3 4,2 4,1
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
Kvinesdal kommune 3,9 4,0 4,2 4,1 3,8
Lindesnes kommune 4,4 4,1 4,2 4,1 4,1
Lyngdal kommune 4,1 4,1 4,1 4,1 4,3
Mandal kommune 4,3 4,1 4,2 4,2 4,1
Marnardal kommune 3,9 4,4 4,4 4,1 3,7
Sirdal kommune 4,3 4,0 4,5 4,6 4,3
Songdalen kommune 4,1 4,3 4,3 4,0 4,2
Søgne kommune 4,2 4,0 4,0 4,3 4,3
Vennesla kommune 4,0 3,7 4,2 4,0 3,9
Åseral kommune 3,2 2,6 3,5 3,6 3,4
Fransk 1 standpunkt
Audnedal kommune
Farsund kommune 4,0 4,3
Flekkefjord kommune 3,8 4,9 3,6 4,2 4,0
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,3 4,4 4,4 4,5 4,4
Kvinesdal kommune
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune 3,6 3,9 3,5 4,1 4,2
Mandal kommune 5,0 5,0 5,2 4,6 4,7
Marnardal kommune 3,3
Sirdal kommune
Songdalen kommune
Søgne kommune 3,8 4,2 4,2 3,5
Vennesla kommune 3,7
Åseral kommune
Spansk 1 standpunkt
Audnedal kommune
Farsund kommune 3,7 4,3
Flekkefjord kommune 3,7 4,0 4,6 4,3 3,5
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,4 4,3 4,4 4,3 4,5
Kvinesdal kommune 4,4 4,4 4,4 4,1 4,9
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune 4,2 4,1 4,0
Mandal kommune 4,2 4,3 3,9 4,2 4,3
Marnardal kommune 3,4 4,0
Sirdal kommune 4,0 4,1 4,3 3,8
Songdalen kommune 3,9 4,3 4,4 4,2 4,0
Søgne kommune 4,2 4,3 3,9 4,1 4,1
Vennesla kommune 3,7 3,6 4,0 4,2 4,0
Åseral kommune
Tysk 1 standpunkt
Audnedal kommune 4,5 4,0 4,5 4,1 5,0
Farsund kommune 4,2 4,2 4,1 4,8 4,8
Flekkefjord kommune 4,2 4,4 4,2 4,4 4,4
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,0 4,3 4,2 4,0 4,3
Kvinesdal kommune 3,8 3,8 4,3 4,2 3,9
Lindesnes kommune 4,1 4,2 4,2 3,9 4,0
Lyngdal kommune 4,1 4,3 4,7 4,5 4,5
Mandal kommune 4,3 4,3 4,0 4,2 4,1
Marnardal kommune 4,1 3,9 2,9
Sirdal kommune 4,8 4,8 4,9
Songdalen kommune 3,3 4,2 5,0 5,4 4,7
Søgne kommune 4,4 4,0 4,4 4,0 4,5
Vennesla kommune 4,0 3,9 3,8 4,0 3,4
Åseral kommune 3,8
Kunst og håndverk standpunkt
Audnedal kommune 4,3 3,8 4,5 4,2 4,7
Farsund kommune 4,1 4,0 3,9 4,1 4,3
Flekkefjord kommune 4,6 4,7 4,6 4,7 4,6
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,4 4,4 4,4 4,3 4,5
Kvinesdal kommune 4,4 4,5 4,5 4,3 4,4
Lindesnes kommune 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2
Lyngdal kommune 4,4 4,7 4,6 4,6 4,4
Mandal kommune 4,4 4,3 4,6 4,4 4,5
Marnardal kommune 4,1 4,0 4,4 3,9 3,7
Sirdal kommune 4,9 4,5 4,7 5,1 5,3
Songdalen kommune 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3
Søgne kommune 4,5 4,5 4,3 4,4 4,8
Vennesla kommune 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3
Åseral kommune 4,2 3,7 4,3 4,1 4,5
Kroppsøving
Audnedal kommune 4,2 4,3 4,7 4,8 5,0
Farsund kommune 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5
Flekkefjord kommune 4,5 4,9 4,7 4,8 4,8
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,6 4,6 4,5 4,6 4,7
Kvinesdal kommune 4,5 4,8 4,5 4,7 4,6
Lindesnes kommune 4,4 4,6 4,6 4,5 4,6
Lyngdal kommune 4,5 4,5 4,6 4,7 4,6
Mandal kommune 4,6 4,4 4,5 4,6 4,6
Marnardal kommune 4,4 4,4 4,7 4,3 4,1
Sirdal kommune 4,7 4,8 4,8 5,2 4,5
Songdalen kommune 4,3 4,4 4,7 4,5 4,8
Søgne kommune 4,4 4,5 4,5 4,6 4,8
Vennesla kommune 4,4 4,5 4,4 4,4 4,3
Åseral kommune 4,1 3,8 4,2 3,9 4,3
Matematikk standpunkt
Audnedal kommune 3,5 3,2 3,7 3,9 4,0
Farsund kommune 3,4 3,4 3,3 3,6 3,6
Flekkefjord kommune 3,5 4,0 3,8 3,9 3,4
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 3,4 3,7 3,7 3,7 3,9
Kvinesdal kommune 3,3 3,8 3,5 3,6 3,7
Lindesnes kommune 3,6 3,7 3,5 3,6 3,6
Lyngdal kommune 3,6 3,4 3,3 4,0 3,8
Mandal kommune 3,6 3,4 3,6 3,8 3,9
Marnardal kommune 3,2 3,7 3,8 2,9 3,1
Sirdal kommune 4,1 3,5 3,7 4,4 3,2
Songdalen kommune 3,3 3,6 3,5 3,4 3,6
Søgne kommune 3,8 3,6 3,5 4,0 3,8
Vennesla kommune 3,2 3,4 3,3 3,2 3,3
Åseral kommune 3,4 2,9 3,5 3,6 3,4
Mat og helse standpunkt
Audnedal kommune 4,8 3,8 4,1 4,4 4,4
Farsund kommune 4,4 4,4 4,3 4,3 4,5
Flekkefjord kommune 4,5 4,8 4,8 4,9 4,5
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,5 4,5 4,6 4,6 4,7
Kvinesdal kommune 4,3 4,6 4,9 5,0 4,8
Lindesnes kommune 4,5 4,5 4,6 4,4 4,5
Lyngdal kommune 4,5 4,5 4,7 4,6 4,6
Mandal kommune 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5
Marnardal kommune 4,3 4,5 4,6 3,9 4,2
Sirdal kommune 4,8 4,1 4,3 5,3 4,8
Songdalen kommune 4,4 4,2 4,5 4,4 4,4
Søgne kommune 4,7 4,6 4,7 4,8 5,0
Vennesla kommune 4,5 4,6 4,5 4,4 4,4
Åseral kommune 4,5 3,8 4,1 4,4 4,8
Musikk standpunkt
Audnedal kommune 4,1 4,5 4,6 4,3 4,6
Farsund kommune 4,0 4,2 4,2 4,2 4,3
Flekkefjord kommune 4,3 4,6 4,5 4,5 4,5
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5
Kvinesdal kommune 4,7 4,5 4,4 4,6 4,3
Lindesnes kommune 4,5 4,4 4,2 4,3 4,5
Lyngdal kommune 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3
Mandal kommune 4,5 4,4 4,3 4,5 4,5
Marnardal kommune 4,1 4,2 4,4 4,0 3,5
Sirdal kommune 4,6 4,2 4,2 4,7 4,4
Songdalen kommune 4,3 4,3 4,5 4,4 4,3
Søgne kommune 4,4 4,3 4,3 5,0 4,6
Vennesla kommune 4,0 4,1 3,9 4,1 3,9
Åseral kommune 4,4 3,3 4,0 4,0 4,0
Naturfag standpunkt
Audnedal kommune 4,2 3,7 4,3 4,4 4,5
Farsund kommune 3,7 4,1 3,9 4,0 3,9
Flekkefjord kommune 4,0 4,7 4,2 4,3 4,4
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,2 4,3 4,2 4,1 4,3
Kvinesdal kommune 4,2 4,0 4,3 4,3 4,0
Lindesnes kommune 4,2 4,1 4,1 3,8 4,2
Lyngdal kommune 4,0 4,2 3,8 4,3 4,1
Mandal kommune 4,1 3,7 4,0 4,0 4,0
Marnardal kommune 4,0 4,4 4,3 3,4 4,1
Sirdal kommune 4,5 3,8 3,9 5,0 3,6
Songdalen kommune 4,0 3,9 4,1 3,8 3,9
Søgne kommune 4,1 4,0 4,0 4,2 4,1
Vennesla kommune 4,2 3,9 4,2 4,1 3,9
Åseral kommune 3,9 3,0 3,7 3,8 3,8
Norsk hovedmål standpunkt
Audnedal kommune 3,6 3,2 3,7 3,7 3,9
Farsund kommune 3,4 3,3 3,6 3,7 3,5
Flekkefjord kommune 3,6 3,8 3,8 4,0 3,7
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 3,8 3,9 3,9 3,8 4,0
Kvinesdal kommune 3,8 3,7 4,0 4,0 4,1
Lindesnes kommune 3,6 3,9 3,4 3,7 4,0
Lyngdal kommune 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8
Mandal kommune 3,8 3,7 3,7 3,8 3,7
Marnardal kommune 3,8 3,9 4,3 3,5 3,8
Sirdal kommune 4,1 4,1 4,1 4,5 3,6
Songdalen kommune 3,5 3,8 3,9 3,7 3,8
Søgne kommune 4,0 4,0 3,7 3,9 4,1
Vennesla kommune 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7
Åseral kommune 3,6 3,7 3,5 3,6 3,3
Norsk sidemål standpunkt
Audnedal kommune 3,4 3,0 3,6 3,6 3,9
Farsund kommune 3,4 3,2 3,5 3,6 3,5
Flekkefjord kommune 3,4 3,5 3,7 3,8 3,4
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9
Kvinesdal kommune 3,4 3,3 3,9 3,7 3,6
Lindesnes kommune 3,5 3,4 3,1 3,2 3,6
Lyngdal kommune 3,4 3,5 3,4 3,6 3,6
Mandal kommune 3,6 3,4 3,6 3,7 3,5
Marnardal kommune 3,5 3,8 3,7 3,6 3,5
Sirdal kommune 3,9 4,3 4,0 4,3 3,8
Songdalen kommune 3,2 3,4 3,5 3,5 3,7
Søgne kommune 3,7 3,8 3,6 3,9 3,8
Vennesla kommune 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5
Åseral kommune 3,2 3,4 3,6 3,4 3,6
Norsk muntlig standpunkt
Audnedal kommune 4,0 3,7 4,0 4,0 4,1
Farsund kommune 3,8 3,8 3,8 3,9 4,0
Flekkefjord kommune 3,9 4,1 4,1 4,3 3,9
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
Kvinesdal kommune 4,1 4,1 4,3 4,3 4,1
Lindesnes kommune 4,3 4,5 4,5 4,0 4,3
Lyngdal kommune 4,1 4,1 4,1 4,3 4,0
Mandal kommune 4,2 3,9 4,1 4,2 4,0
Marnardal kommune 4,1 4,2 4,4 4,1 4,0
Sirdal kommune 4,5 4,5 4,4 4,7 4,3
Songdalen kommune 4,0 4,1 4,3 4,1 4,0
Søgne kommune 4,1 4,5 4,1 4,2 4,3
Vennesla kommune 4,0 3,9 4,2 4,1 4,0
Åseral kommune 4,1 3,7 4,1 3,8 3,9
Religion, livssyn og etikk standpunkt
Audnedal kommune 4,3
Farsund kommune 3,5
Flekkefjord kommune 3,8
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,3
Kvinesdal kommune 4,0
Lindesnes kommune 4,4
Lyngdal kommune 3,9
Mandal kommune 4,1
Marnardal kommune 4,4
Sirdal kommune 4,6
Songdalen kommune 4,1
Søgne kommune 4,3
Vennesla kommune 3,9
Åseral kommune 4,2
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt
Audnedal kommune 3,9 4,1 4,3 4,2
Farsund kommune 3,9 4,0 4,0 3,9
Flekkefjord kommune 4,6 4,4 4,2 4,2
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,4 4,3 4,3 4,5
Kvinesdal kommune 4,2 4,4 4,4 4,0
Lindesnes kommune 4,3 4,2 3,7 4,2
Lyngdal kommune 4,0 4,2 4,3 4,4
Mandal kommune 3,9 4,2 4,2 4,2
Marnardal kommune 3,8 3,9 4,0 4,1
Sirdal kommune 4,6 4,5 5,0 3,8
Songdalen kommune 4,0 4,2 4,0 4,1
Søgne kommune 4,2 4,4 4,2 4,3
Vennesla kommune 4,1 4,2 4,0 4,2
Åseral kommune 3,6 3,7 3,8 3,8
Samfunnsfag standpunkt
Audnedal kommune 4,1 3,7 4,0 4,1 3,8
Farsund kommune 3,7 4,1 4,1 4,1 4,3
Flekkefjord kommune 3,9 4,6 4,5 4,5 4,1
Hægebostad kommune
Kristiansand kommune 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4
Kvinesdal kommune 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Lindesnes kommune 4,0 4,1 4,1 3,6 4,2
Lyngdal kommune 4,1 4,2 4,2 4,2 4,0
Mandal kommune 4,3 4,1 4,1 4,4 4,3
Marnardal kommune 4,0 3,7 4,4 4,0 4,5
Sirdal kommune 4,4 4,6 4,2 5,0 4,1
Songdalen kommune 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2
Søgne kommune 4,4 4,3 4,0 4,2 4,4
Vennesla kommune 4,1 4,0 3,8 4,3 4,2
Åseral kommune 4,0 3,9 3,9 3,6 4,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no