Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Skaun kommune
Kommunenr 5029
Alle grunnskoler med adresse i Skaun kommune (offentlige og private)

- Norsk hovedmål standpunkt

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Karakteren 1
Agdenes kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Bjugn kommune (UTGÅTT)
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 0,0 0,0 0,0
Frøya kommune 0,0 0,0 0,0
Grong kommune 0,0 0,0 0,0
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune
Høylandet kommune 0,0 0,0 0,0
Inderøy kommune 0,0 0,0 0,0
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Leka kommune 0,0
Levanger kommune 0,0 0,0 0,0
Lierne kommune 0,0 0,0 0,0
Malvik kommune
Meldal kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Melhus kommune
Meråker kommune 0,0 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 0,0 0,0 0,0
Orkdal kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune 0,0
Rennebu kommune
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune 0,0 0,0 0,0
Selbu kommune 0,0 0,0 0,0
Skaun kommune 0,0 0,0 0,0
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT)
Stjørdal kommune
Trondheim kommune 0,6
Tydal kommune 0,0
Verdal kommune
Verran kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Vikna kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Karakteren 2
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT)
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune 0,0 0,0 0,0
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 27,5
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 16,7
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune 6,9
Klæbu kommune (UTGÅTT) 7,1
Leka kommune 0,0
Levanger kommune 5,5
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune 12,7
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 6,3
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT) 17,5
Nærøysund kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune (UTGÅTT)
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune 0,0 0,0 0,0
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 11,6
Stjørdal kommune
Trondheim kommune 6,4 9,8 2,8
Tydal kommune
Verdal kommune
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT)
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT)
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 14,3
Karakteren 3
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 37,7 51,9 23,1
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 36,0
Frøya kommune 39,5 40,0 39,1
Grong kommune 33,3
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 32,5
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 27,8
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 18,5
Indre Fosen kommune 25,0 33,8 17,1
Klæbu kommune (UTGÅTT) 25,3
Leka kommune 0,0
Levanger kommune 18,3 31,4 6,9
Lierne kommune
Malvik kommune 30,9 48,1 14,5
Meldal kommune (UTGÅTT) 19,4
Melhus kommune 27,5 39,2 13,5
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 23,3 43,7 6,8
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT) 31,6 40,0 22,2
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 31,0 43,2 21,3
Orkdal kommune (UTGÅTT) 28,4 37,1 18,8
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 30,2
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 26,7
Rindal kommune 34,5
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune
Selbu kommune 34,1
Skaun kommune 21,3
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 26,9 36,6 16,3
Stjørdal kommune 22,5 32,3 14,4
Trondheim kommune 22,5 28,8 15,8
Tydal kommune
Verdal kommune 25,5 42,7 10,7
Verran kommune (UTGÅTT) 20,7
Vikna kommune (UTGÅTT) 43,1 55,3 25,9
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 46,3 72,7 28,1
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 33,3
Karakteren 4
Agdenes kommune (UTGÅTT) 38,9
Bjugn kommune (UTGÅTT) 24,5
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 36,0
Frøya kommune 36,8
Grong kommune 36,7
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 20,0
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 38,9 28,1 54,5
Holtålen kommune 47,8
Høylandet kommune 47,6
Inderøy kommune 37,0 35,7 38,5
Indre Fosen kommune 36,8 32,4 40,8
Klæbu kommune (UTGÅTT) 43,4 33,9 55,8
Leka kommune
Levanger kommune 33,0 36,3 30,2
Lierne kommune
Malvik kommune 37,7 30,4 44,6
Meldal kommune (UTGÅTT) 29,0
Melhus kommune 32,3 27,2 38,5
Meråker kommune 42,3
Midtre Gauldal kommune 45,8 39,4 53,8
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 39,6 35,2 43,2
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT) 31,6 20,0 44,4
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 51,2 37,8 61,7
Orkdal kommune (UTGÅTT) 39,6 38,6 40,6
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 27,9
Raarvihke - Røyrvik kommune 0,0
Rennebu kommune
Rindal kommune 20,7
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune 51,8 51,9 51,7
Selbu kommune 36,4 40,0 33,3
Skaun kommune 33,7 41,5 22,2
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 35,3
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 27,8 24,1 31,7
Stjørdal kommune 30,4 29,3 31,3
Trondheim kommune 36,4 39,5 33,2
Tydal kommune
Verdal kommune 26,0 22,5 29,1
Verran kommune (UTGÅTT) 27,6
Vikna kommune (UTGÅTT) 21,5
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 25,9
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 35,7 39,1 31,6
Karakteren 5
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 22,6
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 29,6 23,8 35,9
Indre Fosen kommune 24,3 19,1 28,9
Klæbu kommune (UTGÅTT) 18,2 10,7 27,9
Leka kommune
Levanger kommune 32,6 22,5 41,4
Lierne kommune 38,9
Malvik kommune 22,2
Meldal kommune (UTGÅTT) 22,6
Melhus kommune 21,4 9,6 35,6
Meråker kommune 26,9
Midtre Gauldal kommune 27,1
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 26,4 11,3 38,6
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune (UTGÅTT) 20,9
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 25,6
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 40,0
Rindal kommune 44,8
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 25,0
Selbu kommune
Skaun kommune 30,3 17,0 50,0
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune 38,9
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 24,1 16,1 32,7
Stjørdal kommune 26,3 18,8 32,5
Trondheim kommune 27,9 19,5 36,8
Tydal kommune
Verdal kommune 22,9 12,4 32,0
Verran kommune (UTGÅTT) 24,1
Vikna kommune (UTGÅTT) 20,0
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT)
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Karakteren 6
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT)
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Holtålen kommune 0,0 0,0 0,0
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune (UTGÅTT) 6,1
Leka kommune
Levanger kommune 10,6
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT) 0,0
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 4,4
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 0,0 0,0 0,0
Orkdal kommune (UTGÅTT)
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune 0,0
Rennebu kommune
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune
Selbu kommune 0,0 0,0 0,0
Skaun kommune
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT)
Stjørdal kommune 11,6
Trondheim kommune 6,2
Tydal kommune
Verdal kommune 17,2
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT)
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT)
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no