Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Skaun kommune
Kommunenr 5029
Alle grunnskoler med adresse i Skaun kommune (offentlige og private)

- Mat og helse standpunkt

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Karakteren 1
Agdenes kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Bjugn kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 0,0 0,0 0,0
Frøya kommune
Grong kommune 0,0 0,0 0,0
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Holtålen kommune 0,0 0,0 0,0
Høylandet kommune 0,0 0,0 0,0
Inderøy kommune 0,0 0,0 0,0
Indre Fosen kommune 0,0 0,0 0,0
Klæbu kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Leka kommune 0,0
Levanger kommune
Lierne kommune 0,0 0,0 0,0
Malvik kommune 0,0 0,0 0,0
Meldal kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Melhus kommune 0,0 0,0 0,0
Meråker kommune 0,0 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune 0,0 0,0 0,0
Namdalseid kommune (UTGÅTT) 0,0
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 0,0 0,0 0,0
Orkdal kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 0,0 0,0 0,0
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 0,0 0,0 0,0
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune 0,0 0,0 0,0
Selbu kommune 0,0 0,0 0,0
Skaun kommune 0,0 0,0 0,0
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT)
Stjørdal kommune 0,0 0,0 0,0
Trondheim kommune 0,0 0,0 0,0
Tydal kommune 0,0
Verdal kommune 0,0 0,0 0,0
Verran kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Vikna kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT)
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Karakteren 2
Agdenes kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Bjugn kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 0,0 0,0 0,0
Frøya kommune 0,0 0,0 0,0
Grong kommune 0,0 0,0 0,0
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Holtålen kommune 0,0 0,0 0,0
Høylandet kommune 0,0 0,0 0,0
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune 0,0 0,0 0,0
Klæbu kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Leka kommune 0,0
Levanger kommune
Lierne kommune 0,0 0,0 0,0
Malvik kommune
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 0,0 0,0 0,0
Namdalseid kommune (UTGÅTT) 0,0
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 0,0 0,0 0,0
Orkdal kommune (UTGÅTT)
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune
Selbu kommune 0,0 0,0 0,0
Skaun kommune 0,0 0,0 0,0
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT)
Stjørdal kommune
Trondheim kommune 1,7 2,4 1,0
Tydal kommune 0,0
Verdal kommune 3,0
Verran kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Vikna kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT)
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Karakteren 3
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT)
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 0,0 0,0 0,0
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune 26,1 50,0 0,0
Høylandet kommune
Inderøy kommune 21,6
Indre Fosen kommune 7,0
Klæbu kommune (UTGÅTT)
Leka kommune 0,0
Levanger kommune 20,1
Lierne kommune 0,0 0,0 0,0
Malvik kommune
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune 15,1 21,9 6,7
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 16,9
Namdalseid kommune (UTGÅTT) 0,0
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 7,5
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune (UTGÅTT) 15,6
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 17,4 27,2 6,3
Stjørdal kommune
Trondheim kommune 13,2 19,8 6,3
Tydal kommune
Verdal kommune 6,0
Verran kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Vikna kommune (UTGÅTT)
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 13,6
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Karakteren 4
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 49,1 55,6 42,3
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune 43,6 37,5 47,8
Grong kommune 30,0
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 40,0
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 28,6
Holtålen kommune 30,4
Høylandet kommune
Inderøy kommune 34,1 35,4 32,5
Indre Fosen kommune 35,7 46,4 25,7
Klæbu kommune (UTGÅTT) 30,2
Leka kommune
Levanger kommune 28,4 37,7 20,3
Lierne kommune
Malvik kommune 33,1 52,5 14,5
Meldal kommune (UTGÅTT) 38,7 40,0 37,5
Melhus kommune 33,2 49,2 13,5
Meråker kommune 30,8
Midtre Gauldal kommune 44,1 60,6 23,1
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 23,0 41,9 6,9
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT) 39,0
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 36,8
Orkdal kommune (UTGÅTT) 32,6 37,8 26,9
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 39,5
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 25,8
Rindal kommune
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune 36,2 51,9 22,6
Selbu kommune
Skaun kommune 38,2
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 29,2 35,2 22,5
Stjørdal kommune 33,4 44,8 23,5
Trondheim kommune 36,1 44,9 26,7
Tydal kommune
Verdal kommune 33,7 48,4 20,2
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT) 49,2 59,5 33,3
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 39,0 53,8 27,3
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 30,2 25,0 36,8
Karakteren 5
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 32,1
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 71,4
Frøya kommune 35,9
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 27,5
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 46,4 44,1 50,0
Holtålen kommune 43,5
Høylandet kommune 42,9
Inderøy kommune 36,4 22,9 52,5
Indre Fosen kommune 49,0 36,2 60,8
Klæbu kommune (UTGÅTT) 43,4 41,7 45,7
Leka kommune
Levanger kommune 36,7 24,5 47,2
Lierne kommune
Malvik kommune 39,9 25,0 54,2
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune 41,8 24,2 63,5
Meråker kommune 42,3
Midtre Gauldal kommune 39,0
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 55,9 43,2 66,7
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT) 39,0 28,1 51,9
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 44,8 22,5 63,8
Orkdal kommune (UTGÅTT) 44,0 35,1 53,7
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 46,5 30,4 65,0
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 35,5
Rindal kommune 62,1
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 46,6
Selbu kommune 55,6 42,9 66,7
Skaun kommune 46,1 35,8 61,1
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 41,1 28,0 55,9
Stjørdal kommune 42,8 33,1 51,2
Trondheim kommune 39,1 29,0 49,8
Tydal kommune
Verdal kommune 39,2 23,2 53,8
Verran kommune (UTGÅTT) 46,9 56,3 37,5
Vikna kommune (UTGÅTT) 32,8
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 33,9
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 55,8 50,0 63,2
Karakteren 6
Agdenes kommune (UTGÅTT) 35,3
Bjugn kommune (UTGÅTT)
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune
Frøya kommune 0,0 0,0 0,0
Grong kommune 33,3 0,0 47,6
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune 0,0 0,0 0,0
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune 8,4
Klæbu kommune (UTGÅTT) 37,0
Leka kommune 0,0
Levanger kommune
Lierne kommune 47,1
Malvik kommune 14,1
Meldal kommune (UTGÅTT) 22,6
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 0,0 0,0 0,0
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 13,7
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune (UTGÅTT)
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 19,4 0,0 33,3
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 0,0 0,0 0,0
Selbu kommune 0,0 0,0 0,0
Skaun kommune
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 35,3
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 6,8
Stjørdal kommune 13,2 4,1 21,1
Trondheim kommune 9,9 4,0 16,2
Tydal kommune
Verdal kommune 18,1 9,5 26,0
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT)
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT)
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no