Standpunktkarakterer

Illustrasjon for en enhet
Skaun kommune
Kommunenr 5029
Alle grunnskoler med adresse i Skaun kommune (offentlige og private)

- Kunst og håndverk standpunkt

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Karakteren 1
Agdenes kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Bjugn kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 0,0 0,0 0,0
Frøya kommune
Grong kommune 0,0 0,0 0,0
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune 0,0 0,0 0,0
Høylandet kommune 0,0 0,0 0,0
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune 0,0 0,0 0,0
Klæbu kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Leka kommune 0,0
Levanger kommune 0,0 0,0 0,0
Lierne kommune 0,0 0,0 0,0
Malvik kommune
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune
Meråker kommune 0,0 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT) 0,0
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 0,0 0,0 0,0
Orkdal kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 0,0 0,0 0,0
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 0,0 0,0 0,0
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune 0,0 0,0 0,0
Selbu kommune 0,0 0,0 0,0
Skaun kommune 0,0 0,0 0,0
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT)
Stjørdal kommune
Trondheim kommune 0,4
Tydal kommune 0,0
Verdal kommune
Verran kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Vikna kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Karakteren 2
Agdenes kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Bjugn kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 0,0 0,0 0,0
Frøya kommune
Grong kommune 0,0 0,0 0,0
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune 0,0 0,0 0,0
Høylandet kommune 0,0 0,0 0,0
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Leka kommune 0,0
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune
Meråker kommune 0,0 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT) 0,0
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT)
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 0,0 0,0 0,0
Orkdal kommune (UTGÅTT)
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune 0,0 0,0 0,0
Selbu kommune 0,0 0,0 0,0
Skaun kommune
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT)
Stjørdal kommune
Trondheim kommune 2,0
Tydal kommune 0,0
Verdal kommune
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT)
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 0,0 0,0 0,0
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Karakteren 3
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 28,8
Flatanger kommune 0,0
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 24,1
Frøya kommune
Grong kommune 34,5
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune
Høylandet kommune 0,0 0,0 0,0
Inderøy kommune 11,8
Indre Fosen kommune
Klæbu kommune (UTGÅTT) 10,5
Leka kommune 0,0
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune 9,8
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune 15,1 21,1 7,7
Meråker kommune 0,0 0,0 0,0
Midtre Gauldal kommune 28,3
Namdalseid kommune (UTGÅTT) 0,0
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 9,9
Namsskogan kommune 0,0
Nærøy kommune (UTGÅTT) 31,7 37,5 25,0
Nærøysund kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune (UTGÅTT) 14,4
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 0,0 0,0 0,0
Selbu kommune
Skaun kommune 16,9
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 14,0
Stjørdal kommune 11,8 14,8 9,1
Trondheim kommune 14,9 22,5 6,8
Tydal kommune
Verdal kommune 14,6
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT)
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 12,5
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 18,6
Karakteren 4
Agdenes kommune (UTGÅTT) 33,3
Bjugn kommune (UTGÅTT) 34,6 42,3 26,9
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 41,4
Frøya kommune 35,9
Grong kommune 41,4
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 50,0 53,8 42,9
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 36,4
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 44,7 51,1 37,5
Indre Fosen kommune 18,6 24,6 13,2
Klæbu kommune (UTGÅTT) 19,0 22,4 14,9
Leka kommune 0,0
Levanger kommune 28,4 41,9 16,9
Lierne kommune
Malvik kommune 36,8 47,5 26,5
Meldal kommune (UTGÅTT) 30,0
Melhus kommune 39,2 47,7 28,8
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 28,3
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 41,0 52,7 31,0
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT) 46,7 40,6 53,6
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 33,7
Orkdal kommune (UTGÅTT) 41,0 47,3 33,8
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 58,1 60,9 55,0
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune 37,9
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune
Selbu kommune 44,4 52,4 37,5
Skaun kommune 31,5
Snillfjord kommune (UTGÅTT) 41,2
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 32,8 43,7 20,2
Stjørdal kommune 30,6 40,9 21,2
Trondheim kommune 34,1 42,4 25,3
Tydal kommune
Verdal kommune 30,3 36,2 25,0
Verran kommune (UTGÅTT) 29,0
Vikna kommune (UTGÅTT) 43,3 48,7 35,7
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 32,1 52,2 18,2
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 39,5 45,8 31,6
Karakteren 5
Agdenes kommune (UTGÅTT) 33,3
Bjugn kommune (UTGÅTT) 19,2
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 34,5
Frøya kommune 33,3
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT) 20,0
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT) 43,6 24,2 72,7
Holtålen kommune 54,2
Høylandet kommune 47,6
Inderøy kommune 36,5
Indre Fosen kommune 61,4 55,1 67,1
Klæbu kommune (UTGÅTT) 54,3 51,7 57,4
Leka kommune
Levanger kommune 28,8 25,7 31,5
Lierne kommune 33,3
Malvik kommune 44,2 30,0 57,8
Meldal kommune (UTGÅTT) 33,3
Melhus kommune 32,8 21,1 47,1
Meråker kommune 57,7
Midtre Gauldal kommune 30,0
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT) 41,6 27,0 54,0
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune 58,1 36,8 75,0
Orkdal kommune (UTGÅTT) 32,4 20,3 46,2
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune 16,3
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 48,3
Rindal kommune 27,6 0,0 53,3
Roan kommune (UTGÅTT)
Røros kommune 67,3 53,8 79,3
Selbu kommune 42,2
Skaun kommune 43,8 26,4 69,4
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 41,3 27,0 57,8
Stjørdal kommune 44,3 34,2 53,3
Trondheim kommune 38,8 28,7 49,5
Tydal kommune
Verdal kommune 30,8 19,1 41,3
Verran kommune (UTGÅTT) 41,9
Vikna kommune (UTGÅTT) 32,8
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 41,1
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT) 25,6
Karakteren 6
Agdenes kommune (UTGÅTT)
Bjugn kommune (UTGÅTT) 17,3
Flatanger kommune
Fosnes kommune (UTGÅTT)
Frosta kommune 0,0 0,0 0,0
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hemne kommune (UTGÅTT)
Hitra kommune
Hitra kommune (UTGÅTT)
Holtålen kommune 0,0 0,0 0,0
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune 11,0
Klæbu kommune (UTGÅTT) 16,2
Leka kommune
Levanger kommune 25,8 7,6 41,1
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune (UTGÅTT)
Melhus kommune 9,1
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune (UTGÅTT)
Namsos kommune
Namsos kommune (UTGÅTT)
Namsskogan kommune
Nærøy kommune (UTGÅTT)
Nærøysund kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune (UTGÅTT)
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 0,0 0,0 0,0
Rindal kommune 0,0 0,0 0,0
Roan kommune (UTGÅTT) 0,0
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune (UTGÅTT)
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Steinkjer kommune (UTGÅTT) 8,1
Stjørdal kommune 8,9
Trondheim kommune 9,9 3,0 17,2
Tydal kommune 0,0
Verdal kommune 18,2
Verran kommune (UTGÅTT)
Vikna kommune (UTGÅTT)
Ørland kommune
Ørland kommune (UTGÅTT) 14,3 0,0 24,2
Åfjord kommune
Åfjord kommune (UTGÅTT)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no